Przejdź do rejestarcji

Rejestracja uczestników: od 1.03.2020 do 31.08.2020.

Późniejsza rejestracja możliwa dopiero w trakcje Zjazdu na miejscu.

Zgłoszenia streszczeń:

  • 1.03.2020 do 30.04.2020 (I tura)
  • od 1.05.2020 do 15.06.2020 (II tura)

Po 15.06.2020 niemożliwe jest już zgłoszenie streszczeń.

Rozsyłanie informacji o akceptacji streszczeń:

  • dla streszczeń z I tury do dnia 31.05.2020
  • dla streszczeń z II tury do dnia 21.07.2020

Opłata zjazdowa może być uiszczona według podanej poniżej tabeli:

   Opłata zjazdowa w zł. brutto
   Wczesna  Późna  W ostatniej chwili
   do 22.06.2020  23.06-15.08.2020  po 15.08.2020 i na miejscu
>35 lat  nie członek PTM  850  1000  1250
>35 lat członek PTM  750  850
35≤ lat nie członek PTM  600  750
35≤ lat członek PTM  500  600
osoba towarzysząca*  350  350  350
Pakiet Konferencyjny (w ramach opłaty zjazdowe) obejmuje:
  • torbę konferencyjną, materiały zjazdowe, nośnik z suplementem Postępów Mikrobiologii ze streszczeniami, wydrukowany program ramowy, identyfikator,
  • udział w otwarciu zjazdu, wykładach plenarnych i sesjach tematycznych,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • napoje i poczęstunek w czasie przerw kawowych i obiadów,
  • koktajl powitalny,
  • impreza towarzysząca.

* Opłata rejestracyjna dla osoby towarzyszącej obejmuje uczestnictwo w uroczystym otwarciu Zjazdu oraz w Imprezie Towarzyszącej w dniu 17.09.2020.