XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

15-17 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

Zgłaszanie streszczeń on-line

Strona główna Streszczenia Zgłaszanie streszczeń on-line

ETAPY POSTĘPOWANIA PRZY ZGŁOSZENIU STRESZCZENIA I UDZIAŁU W ZJEŹDZIE:

 1. I tura zgłaszania streszczeń:
  • wysłanie formularza wstępnej rejestracji w zjeździe,
  • wysłanie streszczenia pracy do wybranej sesji tematycznej lub sesji plenarnej,
  • uzyskanie pozytywnej decyzji o przyjęciu przesłanego streszczenia pracy do prezentacji (komunikatu ustnego, plakatu lub e-plakatu) w sesjach tematycznych. Z pośród nadesłanych streszczeń zostaną wybrane najlepsze prace (o najwyższej zdobytej punktacji) do prezentacji w formie komunikatu ustnego, następnie w kolejności uzyskanych punktów prace do prezentacji w postaci plakatów w miejscu obrad. Pozostałe przyjęte prace będą prezentowane w formie e-plakatów,
  • wypełnienie formularza „Uczestnika obrad zjazdu” lub formularza „E-uczestnika zjazdu”,
  • uiszczenie zgodnie z tabelą opłaty za udział w zjeździe.
 2. II tura zgłaszania streszczeń:
  • wysłanie formularza wstępnej rejestracji w zjeździe,
  • wysłanie streszczenia pracy do wybranej sesji tematycznej,
  • uzyskanie pozytywnej decyzji o przyjęciu przesłanego streszczenia pracy do prezentacji (w formie e-plakatu) w sesjach tematycznych,
  • wypełnienie formularza „E-uczestnika zjazdu”,
  • uiszczenie zgodnie z tabelą opłaty za udział w zjeździe.

STRESZCZENIA wysyłamy po zalogowaniu w systemie zjazdowym w zakładce „Logowanie”.
Po zalogowaniu wchodzimy w (I) „Streszczenia” i „Wyślij Streszczenie” lub w przypadku streszczeń wykładów zarówno plenarnych jak i w sesjach tematycznych (II) wchodzimy w ”Wykłady” i „Wyślij Wykład”.