XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

15-17 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

Informacje o prezentacjach plakatów i e-plakatów

Strona główna Streszczenia Informacje o prezentacjach plakatów i e-plakatów

Streszczenia doniesień przysłane w I turze będą poddane ocenie merytorycznej przez Komisje w danej sesji tematycznej. Z pośród nadesłanych streszczeń zostaną wybrane najlepsze prace (o najwyższej zdobytej punktacji) do prezentacji w formie komunikatu ustnego, następnie w kolejności uzyskanych punktów prace do prezentacji w postaci plakatów w miejscu obrad. Ponieważ warunki lokalowe ograniczają liczbę prezentowanych plakatów to pozostałe streszczenia będą zaklasyfikowane do przedstawienia w formie e-plakatów. Do dnia 20.05.2022 autorzy zostaną poinformowani drogą mailową przez organizatorów o zaklasyfikowaniu streszczenia do prezentacji w formie plakatu lub e-plakatu.

Streszczenia doniesień przysłane w II turze będą prezentowane tylko w formie e-plakatów, po zaakceptowaniu przez Komisje w danej sesji tematycznej. Do dnia 21.07.2022 autorzy zostaną poinformowani drogą mailową przez organizatorów o zaklasyfikowaniu streszczenia do prezentacji w formie e-plakatu.

SESJA PLAKATOWA

Plakaty będą prezentowane w budynku obrad zjazdu i mieszczone na specjalnie przygotowanych tablicach.

Wymiary plakatów, w jakich powinny zostać przygotowane to format pionowy A0. Jeżeli uczestnicy chcą zamieścić oprócz streszczenia także plakat w materiałach zjazdowych to plik PDF plakatu o wielkość max 2 MB powinien zostać nadesłany do dnia 7.09.2022 włącznie na adres Sekretariatu PTM – ptm.zmf@wum.edu.pl oraz do Sekretarz PTM dr hab. Agnieszka E. Laudy – aelaudy@wp.pl. Jako nazwę pliku proszę podać numer sesji oraz streszczenia np. „Sesja 5 Plakat nr 0027”. Numer plakatu jest tożsamy z numerem zaakceptowanego streszczenia.

  1. tura plakatów w dniu 15.09.2022 w godzinach 13.30 – 16.30 (w tym 13.45-14.30 ocena plakatów przez Komisje) – dotyczy Sesji nr 1-6
  2. tura plakatów w dniu 16.09.2022 w godzinach 10.30 – 11.30 (w tym 10.35-11.20 ocena plakatów przez Komisje)– dotyczy Sesji nr 7-12
  3. tura plakatów w dniu 17.09.2022 w godzinach 9.30 – 10.30 (w tym 9.35-10.20 ocena plakatów przez Komisje)– dotyczy Sesji nr 13-17

Uwaga! Wszystkie osoby prezentujące plakaty powinny w wyznaczonym czasie 45 min w danej sesji plakatowej być obecne przy plakatach, które będą oceniane przez Komisje z danej sesji. Przewidziana dyskusja przy plakatach.

Plakaty należy zawiesić w dniu w którym będą prezentowane na 15 min przed rozpoczęciem obrad zjazdowych (15.09.2022 od godz. 9.00, 16.09.2022 od godz. 8.45, 17.09.2022 od godz. 7.45) i zdjąć danego dnia po zakończeniu obrad zjazdowych. Plakaty które na końcu dnia pozostaną nie zabrane będą zdejmowane przez organizatorów.

KONKURS

W trakcie sesji plakatowej przeprowadzony będzie konkurs doniesień plakatowych. Autorów plakatów prosimy, by w czasie sesji plakatowej pozostawali cały czas przy swoich posterach, tak, aby możliwa była wymiana poglądów i dyskusja między autorami i uczestnikami zjazdu. Przewidujemy nagrody dla autorów najlepszych prac w każdej sesji tematycznej.

Nagrody wręczone zostaną na zakończeniu zjazdu w dniu 17.09.2022.

SESJA E-PLAKATOWA

E-plakaty będą dostępne na stronie internetowej XXIX Zjazdu PTM przez cały czas trwania zjazdu.

E-plakaty powinny być przygotowane w formie pionowej, oraz nadesłane jako pliki PDF o maksymalnej wielkości 2 MB do dnia 11.09.2022 jeżeli mają być widoczne jedynie na stronie XXIX Zjazdu PTM lub wcześniej do dnia 7.09.2022 włącznie jeżeli e-uczestnicy chcą zamieścić oprócz streszczenia także e-plakat w materiałach zjazdowych na adres Sekretariatu PTM – ptm.zmf@wum.edu.pl oraz do Sekretarz PTM dr hab. Agnieszka E. Laudy – aelaudy@wp.pl. Jako nazwę pliku proszę podać numer podać numer sesji oraz streszczenia np. „Sesja 5 E-plakat nr 0027”. Numer e-plakatu jest tożsamy z numerem zaakceptowanego streszczenia.