XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

15-17 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

Informacje o komunikatach ustnych i wykładach w sesjach tematycznych

Strona główna Streszczenia Informacje o komunikatach ustnych i wykładach w sesjach tematycznych

Wykłady w sesjach tematycznych będą trwały ok. 20 min.

Prezentacja pracy habilitacyjnej oraz doktorskiej będzie trwała 15 min.

Prezentacja Komunikatu Ustnego w sesji tematycznej będzie trwała 10 min.

Streszczenia doniesień przysłane w I turze będą poddane ocenie merytorycznej przez Komisje w danej sesji tematycznej. Z pośród nadesłanych streszczeń zostaną wybrane najlepsze prace (o najwyższej zdobytej punktacji) do prezentacji w formie komunikatu ustnego. Do dnia 20.05.2022 autorzy zostaną poinformowani drogą mailową przez organizatorów o zaklasyfikowaniu streszczenia do prezentacji w formie komunikatu ustnego.

Wykłady i komunikaty ustne prosimy przygotować w dwóch plikach PDF i PPT na przenośnych nośnikach. Wgranie prezentacji do komputera w przerwie poprzedzającej daną sesję tematyczną u obsługi konferencji.