XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

15-17 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

Wykaz sponsorów

Strona główna Sponsorzy i wystawcy Wykaz sponsorów

Sponsorzy instytucjonalni:

Dofinansowano z programu “Doskonała nauka”
Ministra Edukacji i Nauki.
Umowa Nr DNK/SP/463237/2020


Sponsor Główny Zjazdu:


Sponsorzy: