XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

15-17 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

Opłata dla przedstawicieli firm

Strona główna Sponsorzy i wystawcy Opłata dla przedstawicieli firm
Przedstawiciele firmOpłata
Wczesna
Opłata
Późna
do 25.0626.06-01.08
500 zł600 zł
W przypadku wolnych miejsc rejestracja po 01.08 – 800 zł brutto

W ramach opłaty zapewniamy:

  • torbę konferencyjną, materiały zjazdowe i informacyjne z firm, nośnik lub wydrukowany zeszyt ze streszczeniami, wydrukowany program ramowy, identyfikator
  • udział w otwarciu zjazdu, wykładach plenarnych i sesjach tematycznych
  • udział w wystawie firm
  • certyfikat uczestnictwa
  • napoje i poczęstunek w czasie przerw kawowych i obiadów
  • uroczystą kolację

Sponsor Główny i Sponsor Zjazdu w pakiecie mają w pakiecie bezpłatny udział 2 przedstawicieli, jeśli przedstawicieli ma być większa liczba, obowiązuje opłata za każdego z dodatkowych przedstawicieli wg powyższego cennika.