XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

15-17 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

Oferty dla wystawców

Strona główna Sponsorzy i wystawcy Oferty dla wystawców

Oferty dla wystawców

Na wystawie będą Państwo mogli prezentować produkty firm i promować najnowsze osiągnięcia oraz rozwiązania w zakresie różnych dziedzin mikrobiologii. Jest to również okazja do zaprezentowania nowości w obszarach biologii molekularnej, diagnostykioraz najnowszego Państwa sprzętu i aparatury badawczej.

Propozycje dla Wystawców:

1.Wynajem powierzchni wystawienniczej1m2 – 1000zł netto* *
*Firmy, które posiadają status Członka Wspierającego PTM otrzymają 25% zniżki(Członek Złoty) lub 15% (Członek Srebrny) zniżki na stoisko *Również firma, która zostanie Sponsorem Zjazdu otrzyma zniżką 25%
2.Własny roll-up na głównej sali zjazdu przez 3 dni Zjazdu1 szt. – 5000 zł netto
3.Własny roll-up przy Recepcji przez 3 dni Zjazdu1 szt. – 5000 zł netto
4.Własny roll-up na jednej z mniejszych sal na których będą się odbywały spotkania w ramach sesji tematycznych1 szt. 3000zł netto
5.Reklama firmy na 2 stronę okładki programu Zjazdu, pełny kolor8 000 zł netto
6.Reklama firmy na 3 stronę okładki programu Zjazdu, pełny kolor7 000 zł netto
7.Reklama firmy na 4 stronę okładki programu Zjazdu, pełny kolor9 000 zł netto
8.Reklama firmy w programie Zjazdu, pełny kolor5000 zł netto
9.Logo firmy – Wystawcy prezentującego się na zjeździe wymienione w programie zjazdu w wersji drukowanej, pdf programu zjazdu widocznego na stronie internetowej Zjazdu i w materiałach zjazdowych jakie otrzymają uczestnicy Zjazdu na nośnikach elektronicznych1 szt. – 5000 zł netto
10.Logo firmy jako Wystawcy na stronie internetowej Zjazdu1 szt. – 1000 zł netto
11.Logo firmy na tablicach informacyjnych przy salach Zjazdu1 szt. – 2000 zł netto
12.Dołączenie materiałów promocyjnych i reklamowych do teczki uczestnika1 szt.- 500zł netto *

* Członkowie Wspierający PTM mogą dołączyć materiały informacyjne dotyczące ich firm w ramach kwoty stanowiącej roczną składkę członkowską
Inne formy sponsoringu zaproponowana przez firmę – propozycje prosimy zgłaszać na adres ptm.zmf@wum.edu.pl z dopiskiem Zjazd PTM 2022