XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

15-17 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

Oferty dla sponsorów

Strona główna Sponsorzy i wystawcy Oferty dla sponsorów

Wszystkie firmy mogą uczestniczyć w Zjeździe w jednej z wybranych przez Państwa form tj.jako:

 1. Sponsor Zjazdu (Sponsor Główny lub Sponsor)
 2. Sponsor Zjazdu i Wystawca
 3. Wystawca

W sposób szczególny zachęcamy Państwa firmy do zostania Sponsorem XXIX Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, jesteśmy otwarci na hojność jaką mogą Państwo okazać wspierając Zjazd i cele statutowe naszego Towarzystwa, a tym samym rozwój i wymianę myśli naukowej wśród mikrobiologów.

Oprócz Sponsorów do uczestnictwo w Zjeździe zapraszamy Wystawców reprezentujących firmy działające w rozmaitych działach mikrobiologii. Na wystawie będą Państwo mogli prezentować produkty firm i promować najnowsze osiągnięcia oraz rozwiązania w zakresie różnych dziedzin mikrobiologii. Jest to również okazja do zaprezentowania nowości w obszarach biologii molekularnej, diagnostyki oraz najnowszego Państwa sprzętu i aparatury badawczej.

Propozycje dla Sponsorów:

Aby zostać Głównym Sponsorem Zjazdu wystarczy wspomóc organizację Zjazdu w kwocie minimum 50.000 zł netto.

Natomiast Sponsorem Zjazdu może być firma, która przekaże 20 000 zł netto na cele organizacyjne Zjazdu.

W ramach kwoty 50.000 zł netto przekazanej przez Głównego Sponsora przysługują mu następujące świadczenia:

 1. Sala na sesję sponsorowaną – 1,5 godz.
 2. Roll-up na Głównej Sali Zjazdu
 3. Reklama firmy – pełny kolor, na 2-giej stronie okładki programu Zjazdu
 4. Logo firmy na stronie internetowej Zjazdu

W ramach kwoty 20.000 zł netto przekazanej przez Sponsora przysługują mu następujące świadczenia:

 1. Sala na warsztaty firmowe – 45 min.
 2. Roll-up na salach z sesjami tematycznymi
 3. Reklama firmy w programie Zjazdu – pełny kolor
 4. Logo firmy na stronie internetowej

Sponsorzy, którzy zechcą zaprezentować się jeszcze jako Wystawcy, korzystają z poniższych świadczeń opłaconych w pełnej wysokości.