Przejdź do rejestarcji

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów organizuje XXIX Ogólnopolski Zjazd PTM w Warszawie w dniach 15-18 wrzesień 2020 r.
Cele naukowe i merytoryczne XXIX Ogólnopolskiego Zjazdu PTM przedstawione zostały w piśmie przewodnim i mamy nadzieję, że spotkają się z Państwa zainteresowaniem.
Wszystkie firmy mogą uczestniczyć w Zjeździe w jednej z wybranych przez Państwa form tj. jako:

 1. Sponsor Zjazdu (Sponsor Główny lub Sponsor)
 2. Sponsor Zjazdu i Wystawca
 3. Wystawca

W sposób szczególny zachęcamy Państwa firmy do zostania Sponsorem XXIX Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, jesteśmy otwarci na hojność jaką mogą Państwo okazać wspierając Zjazd i cele statutowe naszego Towarzystwa, a tym samym rozwój i wymianę myśli naukowej wśród mikrobiologów.
Oprócz Sponsorów do  uczestnictwo w Zjeździe zapraszamy Wystawców reprezentujących firmy działające w rozmaitych działach mikrobiologii. Na potrzeby Wystawców została zarezerwowana sala w Sangate Hotel Airport przy ul. Komitetu Obrony Robotników 32 (dawniej 17 Stycznia, róg ulicy Żwirki i Wigury) w Warszawie obok sal w których będzie odbywał się Zjazd. Na wystawie będą Państwo mogli prezentować produkty  firm i promować najnowsze osiągnięcia oraz rozwiązania w zakresie różnych dziedzin mikrobiologii. Jest to również okazja do zaprezentowania nowości w obszarach biologii molekularnej, diagnostyki, technicznym oraz najnowszego Państwa sprzętu i aparatury badawczej.

Propozycje dla Wystawców.

1.   Wynajem powierzchni niezabudowanej  1m2 - 500 zł netto  A
   A - Firmy które posiadają status Członka Wspierającego PTM otrzymują zniżki: 25% (Członek Złoty) lub 15% (Członek Srebrny) na stoisko. Również firma która zostanie Sponsorem Zjazdu otrzyma zniżkę 25%
2.   Zabudowa stoiska w systemie Octanorma  1m2 - 100 zł netto
3.   Sala na warsztaty firmowe (do 250 osób)  1 godz. - 10.000 zł netto
4.   Sala na sesję sponsorowaną (do 250 osób)  1,5 godz. - 15.000 zł netto
5.   Własny roll-up na głównej sali zjazdu przez 3 dni Zjazdu  1 szt. - 5.000 zł netto
6.   Własny roll-up przy Recepcji przez 3 dni Zjazdu  1 szt. - 5.000 zł netto
7.   Własny roll-up na jednej z mniejszych sal na których będą się odbywały spotkania w ramach sesji tematycznych  1 szt. 3000zł netto
8.   Reklama firmy na 2-gą stronę okładki programu Zjazdu, pełny kolor  10.000 zł netto
9.   Reklama firmy na 3 lub 4 stronę okładki programu Zjazdu, pełny kolor  5.000 zł netto
10.   Reklama firmy w programie Zjazdu, pełny kolor  za 1 stronę - 3.000 zł netto
11.   Reklama firmy w programie Zjazdu, czarno-biała  za 1 stronę - 2.000 zł netto
12.   Logo firmy - Wystawcy prezentującego się na zjeździe wymienione w programie zjazdu w wersji drukowanej, pdf programu zjazdu widocznego na stronie internetowej Zjazdu i w materiałach zjazdowych jakie otrzymają uczestnicy Zjazdu na nośnikach elektronicznych  1 szt. - 5.000 zł netto
13.   Logo firmy jako Wystawcy na stronie internetowej Zjazdu  1 szt. - 1.000 zł netto
14.   Logo firmy jako Członka Wspierającego PTM w materiałach konferencyjnych jakie uczestnicy otrzymują na nośnikach elektronicznych - dotyczy jedynie członków wspierających PTM i jest objęte kwotą stanowiącą roczną składkę członkowską
15.   Logo firmy na tablicach informacyjnych przy salach Zjazdu  1 szt - 2.000 zł netto
16.   Dołączenie materiałów promocyjnych i reklamowych do teczki uczestnika  za 1 osobę - 2 zł netto B
   B - Członkowie Wspierający PTM mogą dołączyć materiały informacyjne dotyczące ich firm w ramach kwoty stanowiącej roczną składkę członkowską
17.   Inne formy sponsoringu zaproponowana przez firmę - propozycje prosimy zgłaszać na adres ptm.zmf@wum.edu.pl z dopiskiem Zjazd PTM 2020

Informacje organizacyjno – logistyczne.

 1. Obsługę organizacyjno-finansową będzie prowadziła - przyjmowała zgłoszenia i rejestracje wszystkich uczestników (wykładowców, osób prezentujących plakaty, innych osób, w tym przedstawicieli firm) firma Global Congress sp. z o.o. po uprzednim zaakceptowaniu przez przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego warunków finansowego udziału firm w Zjeździe.
  Adres kontaktowy do firmy Global Congress sp. z o.o.
  00-641 Warszawa ul. Mokotowska 4/6 lok.305
  E-mail: info@globalcongress.pl
  Tel. 22-870-09-33
 2. Zgłoszenie udziału Państwa firmy jako Wystawców w XXIX Ogólnopolskim Zjeździe PTM prosimy kierować do na adres firmy Global Congress sp. z o.o. i jednocześnie do wiadomości ptm.zmf@wum.edu.pl z dopiskiem Zjazd PTM 2020.
 3. Firmy pragnące zostać Sponsorem XXIX Ogólnopolskiego Zjazdu PTM prosimy o kontakt z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Zjazdu - prof. dr hab. Stefanem Tyskim, Prezesem PTM  ptm.zmf@wum.edu.pl i do wiadomości firmy Global Congress sp. z o.o.
 4. Pytania organizacyjne i techniczne dotyczące wystawy, reklam, umieszczania logo firm, oraz projekty umów itp., prosimy kierować na adres firmy Global Congress sp. z o.o.
 5. Minimalną wielkość stoiska na wystawie ustala się na 4 m2
 6. Koszt udziału w Zjeździe dla przedstawicieli firm będących Sponsorem Zjazdu i/lub Wystawcą wynosi 850 - 1250 zł brutto na osobę w zależności od terminu wpłaty (tak jak dla uczestników Zjazdu nie będących członkami PTM) i zawiera wszystkie świadczenia uczestnika Zjazdu (udział w obradach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, udział w ceremonii otwarcia zjazdu i w imprezie towarzyszącej).