Przejdź do rejestarcji

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów organizuje XXIX Ogólnopolski Zjazd PTM w Warszawie w dniach 15-18 wrzesień 2020 r.
Cele naukowe i merytoryczne XXIX Ogólnopolskiego Zjazdu PTM przedstawione zostały w piśmie przewodnim i mamy nadzieję, że spotkają się z Państwa zainteresowaniem.
Wszystkie firmy mogą uczestniczyć w Zjeździe w jednej z wybranych przez Państwa form tj. jako:

 1. Sponsor Zjazdu (Sponsor Główny lub Sponsor)
 2. Sponsor Zjazdu i Wystawca
 3. Wystawca

W sposób szczególny zachęcamy Państwa firmy do zostania Sponsorem XXIX Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, jesteśmy otwarci na hojność jaką mogą Państwo okazać wspierając Zjazd i cele statutowe naszego Towarzystwa, a tym samym rozwój i wymianę myśli naukowej wśród mikrobiologów.
Oprócz Sponsorów do  uczestnictwo w Zjeździe zapraszamy Wystawców reprezentujących firmy działające w rozmaitych działach mikrobiologii. Na potrzeby Wystawców została zarezerwowana sala w Sangate Hotel Airport przy ul. Komitetu Obrony Robotników 32 (dawniej 17 Stycznia, róg ulicy Żwirki i Wigury) w Warszawie obok sal w których będzie odbywał się Zjazd. Na wystawie będą Państwo mogli prezentować produkty  firm i promować najnowsze osiągnięcia oraz rozwiązania w zakresie różnych dziedzin mikrobiologii. Jest to również okazja do zaprezentowania nowości w obszarach biologii molekularnej, diagnostyki, technicznym oraz najnowszego Państwa sprzętu i aparatury badawczej.
Propozycje dla Sponsorów.
 Aby zostać Głównym Sponsorem Zjazdu wystarczy wspomóc organizację Zjazdu w kwocie minimum 50.000 zł netto. Natomiast Sponsorem Zjazdu może być firma, która przekaże 20 000 zł netto na cele organizacyjne Zjazdu.
W ramach kwoty 50.000 zł netto przekazanej przez Głównego Sponsora przysługują mu następujące świadczenia:

 1. Sala na sesję sponsorowaną – 1,5 godz. (do 250 os.)
 2. Roll-up na Głównej Sali Zjazdu
 3. Reklama firmy – pełny kolor, na 2-giej stronie okładki programu Zjazdu
 4. Logo firmy na stronie internetowej Zjazdu

W ramach kwoty 20.000 zł netto przekazanej przez Sponsora przysługują mu następujące świadczenia:

 1. Sala na warsztaty firmowe – 45 min. (do 250 os.)
 2. Roll-up na salach z sesjami tematycznymi
 3. Reklama firmy w programie Zjazdu – pełny kolor
 4. Sala na warsztaty firmowe – 45 min. (do 250 os.)
 5. Logo firmy na stronie internetowej

Sponsorzy, którzy zechcą zaprezentować się jeszcze jako Wystawcy, korzystają z poniższych świadczeń opłaconych w pełnej wysokości.

Informacje organizacyjno – logistyczne.

 1. Obsługę organizacyjno-finansową będzie prowadziła - przyjmowała zgłoszenia i rejestracje wszystkich uczestników (wykładowców, osób prezentujących plakaty, innych osób, w tym przedstawicieli firm) firma Global Congress sp. z o.o. po uprzednim zaakceptowaniu przez przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego warunków finansowego udziału firm w Zjeździe.
  Adres kontaktowy do firmy Global Congress sp. z o.o.
  00-641 Warszawa ul. Mokotowska 4/6 lok.305
  E-mail: info@globalcongress.pl
  Tel. 22-870-09-33
 2. Zgłoszenie udziału Państwa firmy jako Wystawców w XXIX Ogólnopolskim Zjeździe PTM prosimy kierować do na adres firmy Global Congress sp. z o.o. i jednocześnie do wiadomości ptm.zmf@wum.edu.pl z dopiskiem Zjazd PTM 2020.
 3. Firmy pragnące zostać Sponsorem XXIX Ogólnopolskiego Zjazdu PTM prosimy o kontakt z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Zjazdu - prof. dr hab. Stefanem Tyskim, Prezesem PTM  ptm.zmf@wum.edu.pl i do wiadomości firmy Global Congress sp. z o.o.
 4. Pytania organizacyjne i techniczne dotyczące wystawy, reklam, umieszczania logo firm, oraz projekty umów itp., prosimy kierować na adres firmy Global Congress sp. z o.o.
 5. Minimalną wielkość stoiska na wystawie ustala się na 4 m2.
 6. Koszt udziału w Zjeździe dla przedstawicieli firm będących Sponsorem Zjazdu i/lub Wystawcą wynosi 850 - 1250 zł brutto na osobę w zależności od terminu wpłaty (tak jak dla uczestników Zjazdu nie będących członkami PTM) i zawiera wszystkie świadczenia uczestnika Zjazdu (udział w obradach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, udział w ceremonii otwarcia zjazdu i w imprezie towarzyszącej).
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. Agnieszka E. Laudy Prof. dr hab. Stefan Tyski