XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

15-17 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

Opłata zjazdowa

Strona główna Rejestracja Opłata zjazdowa

Rejestracja

Opłata zjazdowa

Po otrzymaniu informacji o akceptacji streszczenia należy do dnia 01.08.2022 wypełnić formularz „Uczestnika obrad zjazdu” (dotyczy osoby wygłaszające wykłady plenarne oraz w sesjach tematycznych, komunikaty ustne oraz prezentujące plakaty w budynku obrad, a także delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTM) lub formularz „E-uczestnika zjazdu” (dotyczy osoby prezentującej e-plakat w wyjątkiem delegatów na WZD PTM) oraz wnieść opłatę zjazdową. Formularze będą dostępne po 20.05.2022 w systemie rejestracji po zalogowaniu się uczestnika na swoje konto zjazdowe.

Opłata zjazdowa może być uiszczona według podanej poniżej tabeli:


 Opłata zjazdowa w zł. brutto A
 Uczestnik Zjazdu Wczesna Późna W ostatniej chwili
  do 25.06.2022 26.06-01.08.2022 po 01.08.2022 – na miejscu obrad
>35 lat  nie członek PTMB 800 950 1000
>35 lat członek PTMB 700 850
35≤ lat nie członek PTMB 600 750
35≤ lat członek PTMB 500 600
osoba towarzyszącaC 300 300 300
e-uczestnik z e-plakatem 100/plakat 100/plakat

Przy określeniu wieku liczy się rok kalendarzowy w którym kończy się 35 lat: >35 urodzony przed 1987 r.; ≤35 urodzony w i po 1987 r.

ABrak wniesionej opłaty zjazdowej jest równoważny z brakiem uczestnictwa w Zjeździe. Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów PTM bez opłaty zjazdowej biorą udział tylko w WZD PTM.

BKażdy z uczestników zjazdu (oprócz wygłaszanego wykładu, komunikatu ustnego lub plakatu) może w II turze zgłosić streszczenia dowolnej liczby e-plakatów, co wiąże się z wniesieniem dodatkowej opłaty 50 zł brutto za e-plakat oprócz w/w opłaty zjazdowej. Tą dodatkową opłatę za e-plakaty, można wnieść niezależnie od wcześniejszego uiszczenia „Wczesnej opłaty zjazdowej”, to jest po 25.06.2022. Jedynym warunkiem jest dokonanie wpłaty do dnia 01.08.2022.

COpłata rejestracyjna dla osoby towarzyszącej obejmuje jedynie uczestnictwo w ceremonii otwarcia Zjazdu i powitalnej kolacji.

Pakiet Konferencyjny Uczestnika Obrad Zjazdu (w ramach opłaty zjazdowe) obejmuje:

  • torbę konferencyjną, materiały zjazdowe i informacje z firm, nośnik lub wydrukowany zeszyt ze streszczeniami, wydrukowany program ramowy, identyfikator,
  • udział w otwarciu zjazdu, wykładach plenarnych i sesjach tematycznych,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • napoje i poczęstunek w czasie przerw kawowych i obiadów, a także kolacji na otwarcie zjazdu.
Pakiet E-Uczestnika Zjazdu (w ramach opłaty zjazdowe) obejmuje:
  • dostęp on-line do materiałów zjazdowych,
  • certyfikat prezentacji e-plakatu na Zjeździe.