Przejdź do rejestarcji

Wymagana kolejność do rejestracji i zgłoszenia streszczenia na zjazd.

  1. Zapoznanie się i akceptacja informacji dotyczących RODO (formularz rejestracyjny).
  2. Rejestracja bez konieczności uiszczenia w danej chwili opłaty (przy rejestracji zaznaczenie danych: imię i nazwisko, tytuł, miejsce pracy, członkostwo w PTM, przedział wiekowy > lub ≤ 35 r.ż., a ponadto dane do wystawienia faktury za opłatę rejestracyjną. Koniecznie też adres mailowy).
  3. Po rejestracji system generuje dane do logowania w systemie wraz z potwierdzeniem rejestracji i numerem uczestnika.
  4. Po zakończonym procesie rejestracji możliwe jest zgłoszenie streszczenia (konieczne jest zgłoszenie - tytułu streszczenia, ważna kolejność autorów z zaznaczeniem autora prezentującego plakat, afiliacje wszystkich autorów, oraz treść streszczenia). Konieczne jest wybranie i zaznaczenie w systemie do której sesji autor wysyła streszczenie. Konieczne jest także zaznaczenie przez autora jednej z dwóch opcji: a). zgłoszenie jako plakat, b). zgłoszenie jako plakat lub doniesienie ustne.
  5. System umożliwia zgłoszenie tylko jednego streszczenia przez danego uczestnika.
  6. Po zgłoszeniu streszczenia system wygeneruje e-mail z potwierdzeniem.
  7. Ostatni krok to wniesienie opłaty zjazdowej – wysokość opłaty zależy od data jej wniesienia.