XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

15-17 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

Informacja o rejestracji

Strona główna Rejestracja Informacja o rejestracji

Wymagana kolejność do rejestracji i zgłoszenia streszczenia na zjazd.

  1. Pierwszym krokiem jest wstępna rejestracja czyli założenie swojego konta zjazdowego z podstawowymi informacjami. Wykonujemy w zakładce „Rejestracja On-Line”. Na tym etapie rejestracji nie zbierane są dane związane z później dokonywanymi opłatami zjazdowymi.
  2. Po rejestracji system generuje e-mail z potwierdzeniem rejestracji i numerem uczestnika.
  3. Po wykonaniu rejestracji do swojego konta w systemie zjazdowym zawsze wchodzimy poprzez logowanie – zakładka „Logowanie”.
  4. Drugim krokiem jest wysłanie streszczenia po zalogowaniu się w systemie. Wszystkie informacje w są w zakładce „Informacja o przygotowaniu streszczenia”.
  5. System umożliwia zgłoszenie w I turze tylko jednego streszczenia przez danego uczestnika (nie wliczane są w tą pulę streszczenia wykładów plenarnych i wykładów w sesjach tematycznych). Natomiast w II turze (informacje w zakładce „Ważne daty”) nie ma limitu na wysyłane streszczenia e-plakatów przypadające na jedną osobę.
  6. Po zgłoszeniu streszczenia system wygeneruje e-mail z potwierdzeniem.
  7. Zgodnie z harmonogramem „Ważne daty” uczestnicy zostaną poinformowani droga e-mailową o akceptacji streszczenia do prezentowania na Zjeździe.
  8. Trzecim krokiem będzie konieczność dokończenia rejestracji. Po zalogowaniu na swoje konto zjazdowe uczestnicy podają dane do wystawienia faktury i uiszczają opłaty zjazdowe zgodnie z tabelą opłat, zakładka „Opłata Zjazdowa”. Wysokość opłaty zależy od data jej wniesienia.