XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

15-17 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

Regulamin

Strona główna Regulamin

REGULAMIN
XXIX OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

 1. XXIX Ogólnopolskie Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów odbywa się w dniach 15–17 września 2022 r. w hotelu Arche Krakowska, przy Al. Krakowskiej 237 w Warszawie.
 2. Organizatorem Merytorycznym Zjazdu jest  Polskie Towarzystwo Mikrobiologów wspierane logistycznie przez Panie Renatę Dyka i Agnieszkę Chmielarską-Wojtczak, działające wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą Medicare Spółka Cywilna Renata Dyka, Agnieszka Chmielarska-Wojtczak z siedzibą w Chotomowie,  przy ul. Fiołkowej 54, NIP 5361946913, Regon 385901561, zwaną dalej Organizatorem Logistycznym.
 3. Uczestnikami Zjazdu są mikrobiolodzy, epidemiolodzy, diagności laboratoryjni  i lekarze oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką prezentowaną podczas Zjazdu, a także Sponsorzy, Wystawcy i Patroni Medialni.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie zgłoszenia udziału i uiszczenie opłaty konferencyjnej, zgodnie z informacją na stronie internetowej Zjazdu, znajdującej się pod adresem  https://zjazdptm2022.pl
 5. Organizator Logistyczny w ramach opłaty zjazdowej zapewnia: uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych i firmowych; uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych; wystawę plakatów i e-plakatów, wystawę firm; materiały konferencyjne, dostęp on-line do materiałów zjazdowych, obiady i przerwy kawowe w trakcie trwania Zjazdu;
 6. Koszty noclegu, przejazdu oraz usług innych niż zaoferowane w ramach opłaty zjazdowej Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 7. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Zjeździe  w terminie do 15 sierpnia 2022 r., zostanie potrącona opłata w wysokości 30% kosztów uczestnictwa. Po 15 sierpnia 2022 r. nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa, możliwa jest natomiast zmiana personalna uczestników.
 8. Każdy Uczestnik (również Uczestnik prezentujący e-plakat) otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Zjeździe.
 9. Za udział w Zjeździe Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Zjazdu.
 10. Organizatorzy Merytoryczny i Logistyczny nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione lub  zniszczone podczas trwania Zjazdu.
 11. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie hotelu, w którym będzie odbywał się Zjazd.
 12. Wraz z akceptacją niniejszego regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów Merytorycznego i Logistycznego Zjazdu w zakresie niezbędnym do realizacji Zjazdu w czasie jego trwania, a także po jego zakończeniu. Podawanie danych osobowych dla ww. potrzeb ma charakter dobrowolny. Każdemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 13. Zgłoszenie udziału w Zjeździe jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.