XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

15-17 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

Punkty edukacyjne

Strona główna Punkty edukacyjne

Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2017 r. z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1519):

Każdy Diagnosta Laboratoryjny uczestniczący w stacjonarnej formie zjazdu otrzyma certyfikat potwierdzający jego uczestnictwo i 6 pkt. edukacyjnych tzw. „punktów miękkich”.

§3 ust. 2 pkt 8 w/w rozporządzenia „za każdy dzień udziału w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym przysługują 2 punkty edukacyjne, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych”.

Każdy Diagnosta Laboratoryjny uczestniczący w stacjonarnej formie zjazdu i jednocześnie wygłaszający przygotowany przez siebie wykład (wykład plenarny lub wykład w sesji tematycznej lub doniesienie ustne trwające co najmniej 10 min. w sesji tematycznej) otrzyma certyfikat potwierdzający jego uczestnictwo w zjeździe, w tym wygłoszenie wykładu, i 16 pkt. edukacyjnych tzw. „punktów miękkich”.

§3 ust. 2 pkt 7 w/w rozporządzenia „za przygotowanie i wygłoszenie referatu, wykładu lub przeprowadzenie ćwiczeń na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym – 10 punktów edukacyjnych oraz 2 punkty edukacyjne za każdy dzień udziału w kongresie, sympozjum, zjeździe lub konferencji, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych”.