XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

15-17 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

Sesje

Strona główna Program Sesje
Sesje Tematyczne
1Oporność bakterii na antybiotyki - mechanizmy lekooporności
2Mikrobiologia środowiska naturalnego i przemysłowego, bioróżnorodność i bioremediacja, biotechnologia
3Zakażenia układu oddechowego
4Nowe terapie przeciwbakteryjne - kandydaci na leki
5Zakażenia układu pokarmowego, mikrobiologia żywności
6Mykologia – co nowego
7Zakażenia układu moczowo-płciowego
8Wirusy, priony – co nowego
9Bakteriofagi i peptydy - nowe terapie alternatywne
10Aktualne problemy w wakcynologii
11Patomechanizmy zakażeń
12Nowości w obszarze sterylizacji, dezynfekcji, antyseptyce
13Mikrobiom człowieka i probiotyki
14Sesja sponsorowana - firmy
15Gruźlica
16Genetyka drobnoustrojów, metody molekularne w diagnostyce
17Immunologia zakażeń
18Prezentacja prac habilitacyjnych i doktorskich