Przejdź do rejestarcji
Sesje Tematyczne
Przewodniczący Sesji
Wice-przewodniczący
Sesje Tematyczne
Mikrobiom człowieka i probiotyki.
Przewodniczący Sesji
Prof. dr hab. Małgorzata Bulanda, Kraków
Wice-przewodniczący
Prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki, Kraków
Sesje Tematyczne
Zakażenia układu pokarmowego.
Przewodniczący Sesji
Prof. dr hab. Waldemar Rastawicki, Warszawa
Wice-przewodniczący
Prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska, Wrocław
Sesje Tematyczne
Zakażenia układu oddechowego.
Przewodniczący Sesji
Prof. dr hab. Ewa Augustynowicz-Kopeć, Warszawa
Wice-przewodniczący
Dr Joanna Jursa-Kulesza, Szczecin
Sesje Tematyczne
Zakażenia układu moczowo-płciowego.
Przewodniczący Sesji
Prof. dr hab. Alicja Ekiel, Katowice
Wice-przewodniczący
Dr Wioletta Adamus-Białek, Kielce
Sesje Tematyczne
Oporność bakterii na antybiotyki – mechanizmy lekooporności.
Przewodniczący Sesji
Prof. dr hab. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Warszawa
Wice-przewodniczący
Dr hab. Alina Olender, Lublin
Sesje Tematyczne
Genetyka drobnoustrojów.
Przewodniczący Sesji
Prof. dr hab. Jarosław Dziadek, Łódź
Wice-przewodniczący
Dr hab. Tomasz Jagielski, Warszawa
Sesje Tematyczne
Dochodzenie epidemiologiczne z zastosowaniem metod molekularnych.
Przewodniczący Sesji
Dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach, Kraków
Wice-przewodniczący
Prof. dr hab. Beata Krawczyk, Gdańsk
Sesje Tematyczne
Nowe terapie przeciwbakteryjne - kandydaci na leki.
Przewodniczący Sesji
Dr hab. Agnieszka E. Laudy, Warszawa
Wice-przewodniczący
Prof. dr hab. Stefan Tyski, Warszawa
Sesje Tematyczne
Bakteriofagi i peptydy - jako nowe terapie alternatywne.
Przewodniczący Sesji
Prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa, Wrocław
Wice-przewodniczący
Prof. dr hab. Wojciech Kamysz, Gdańsk
Sesje Tematyczne
Aktualne problemy w wakcynologii.
Przewodniczący Sesji
Dr hab. Aleksandra Zasada, Warszawa
Wice-przewodniczący
Prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski, Puławy
Sesje Tematyczne
Immunologia zakażeń.
Przewodniczący Sesji
Prof. dr hab. Beata Sadowska, Łódź
Wice-przewodniczący
Dr hab. Marek Fol, Łódź
Sesje Tematyczne
Nowości w obszarze sterylizacji, dezynfekcji i antyseptyki.
Przewodniczący Sesji
Prof. dr hab. Stefan Tyski, Warszawa
Wice-przewodniczący
Dr hab. Agnieszka E. Laudy, Warszawa
Sesje Tematyczne
Patomechanizmy zakażeń.
Przewodniczący Sesji
Prof. dr hab. Elżbieta A. Trafny, Warszawa
Wice-przewodniczący
Dr Tamara Daniluk, Białystok
Sesje Tematyczne
Mykologia.
Przewodniczący Sesji
Prof. dr hab. Anna Macura, Kraków
Wice-przewodniczący
Dr Paweł Krzyściak, Dr Anna Białecka, Kraków
Sesje Tematyczne
Wirusologia.
Przewodniczący Sesji
Prof. dr hab. Bogumiła Litwińska, Warszawa
Wice-przewodniczący
Dr hab. Katarzyna Pancer, Warszawa
Sesje Tematyczne
Mikrobiologia środowiskowa naturalnego, bioróżnorodność i bioremediacja.
Przewodniczący Sesji
Dr hab. inż. Paweł Cyplik, Poznań
Wice-przewodniczący
Prof. dr hab. Wanda Małek, Lublin
Sesje Tematyczne
Mikrobiologia środowiska przemysłowego i biotechnologia.
Przewodniczący Sesji
Dr hab. Beata Gutarowska, Łódź
Wice-przewodniczący
Dr Tomasz Zaręba, Warszawa
Sesje Tematyczne
Mikrobiologia żywności.
Przewodniczący Sesji
Prof. dr hab. inż. Katarzyna Czaczyk, Poznań
Wice-przewodniczący
Prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim, Olsztyn
Sesje Tematyczne
Mikrobiologia weterynaryjna.
Przewodniczący Sesji
Prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski, Puławy
Wice-przewodniczący
Dr hab. Henryk Krukowski, Lublin
Sesje Tematyczne
Varia.
Przewodniczący Sesji
Dr Alicja Sękowska, Bydgoszcz
Wice-przewodniczący
Dr Jolanta Karakulska, Szczecin
Sesje Tematyczne
Prezentacja prac habilitacyjnych i doktorskich.
Przewodniczący Sesji
Prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki, Kraków
Wice-przewodniczący
Prof. dr hab. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Warszawa
Sesje Tematyczne
Sesje sponsorowane
Przewodniczący SesjiWice-przewodniczący
Będą widoczne po zakończeniu negocjacji z firmami.