XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

15-17 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

Program szczegółowy

Strona główna Program Program szczegółowy
15.09.2022 czwartekSala 1Sala 2Sala 3
8.00-18.00Rejestracja uczestników
9.15-11.15Sesja 1. Oporność bakterii na antybiotyki - mechanizmy lekooporności
prof. dr hab. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat - Przewodnicząca
prof. dr hab. Alina Olender
dr hab. Beata Krawczyk


Wykłady:
 1. „Antybiotykooporność - jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny”
  prof. dr hab. Waleria Hryniewicz
 2. „Wybrane zagadnienia epidemiologii oporności na karbapenemy pałeczek Gram-ujemnych w Polsce”
  prof. dr hab. Marek Gniadkowski
 3. "Staphylococcus aureus BORSA"
  dr hab. Katarzyna Garbacz
 4. „W poszukiwaniu nowych inhibitorów topoizomeraz bakteryjnych”
  prof. dr hab. Paweł Stączek,
  dr Aleksandra Kowalczyk
Komunikaty ustne
(program w budowie)
Sesja 2. Mikrobiologia środowiska naturalnego i przemysłowego, bioróżnorodność i bioremediacja, biotechnologia
prof. dr hab. Beata Gutarowska - Przewodnicząca
prof. dr hab. inż. Paweł Cyplik
dr Tomasz Zaręba

Wykłady:
 1. „Nowe rozwiązania biotechnologiczne dla rozwoju zrównoważonych strategii uprawy roślin, z uwzględnieniem diagnostyki, zwalczania i monitoringu kluczowych fitopatogenów”
  prof. dr hab. Magdalena Frąc
 2. „Mikroorganizmy zimnolubne - źródło unikatowych i cennych dla przemysłu biomolekuł”
  dr hab. inż. Aneta Białkowska
 3. „Bakterie anammox – wyjątkowy gracz w biologicznych rozgrywkach usuwania azotu ścieków”
  dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska
Komunikaty ustne
(program w budowie)
Sesja 3. Zakażenia układu oddechowego
prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach - Przewodnicząca
dr Joanna Jursa-Kulesza
dr Alicja SękowskaWykłady:
 1. „Krztusiec i błonica – wszystko co dziś o diagnostyce wiedzieć powinniśmy”
  dr hab. Katarzyna Piekarska
 2. „Diagnostyka mikrobiologiczna, w tym badania molekularne w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego wymagających hospitalizacji”
  dr Joanna Jursa-Kulesza
 3. „Diagnostyka atypowych zakażeń układu oddechowego”
  dr Alicja Sękowska
 4. „Mikrobiologia i lekooporność w szpitalnych zapaleniach płuc”
  prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach
Komunikaty ustne
(program w budowie)
11.15-11.30Przerwa
11.30-13.30Sesja 4. Nowe terapie przeciwbakteryjne - kandydaci na leki
dr hab. Agnieszka E. Laudy - Przewodnicząca
prof. dr hab. Stefan Tyski
dr hab. Urszula Kosikowska

Wykłady:
 1. „Nowe leki skuteczne w terapii zakażeń wywołanych bakteriami wielolekoopornymi”
  dr hab. Agnieszka E. Laudy
 2. „Biofilm w infekcjach kości i ran przewlekłych: czym można zaskoczyć zaskakującego przeciwnika?”
  prof. dr hab. Marzenna Bartoszewicz, dr hab. Adam Junka
 3. „Substancje pochodzenia naturalnego - nowe opcje w profilaktyce, wspomaganiu terapii i leczeniu chorób infekcyjnych"
  dr hab. Urszula Kosikowska
Komunikaty ustne
(program w budowie)
Sesja 5. Zakażenia układu pokarmowego, mikrobiologia żywności
prof. dr hab. inż. Katarzyna Czaczyk - Przewodnicząca
prof. dr hab. Waldemar Rastawicki
prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim

Wykłady:
 1. „Żywność utrwalana wysokim ciśnieniem hydrostatycznym – wyzwania dla mikrobiologów”
  dr hab. inż. Barbara Sokołowska
 2. „Sekwencjonowanie pełnogenomowe jako narzędzie nowoczesnej epidemiologii molekularnej na przykładzie zakażeń o etiologii Salmonella”
  dr Tomasz Wołkowicz
 3. „Polifenole - inhibitory czy stymulatory wzrostu mikroorganizmów w żywności?”
  prof. dr hab. inż. Elżbieta Klewicka
Komunikaty ustne
(program w budowie)
Sesja 6. Mykologia – co nowego
prof. dr hab. Anna Macura - Przewodnicząca
dr Paweł Krzyściak
dr Anna Białecka

Wykłady:
 1. „Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w grzybicach górnych dróg oddechowych i ucha" prof. dr hab. Piotr Kurnatowski, prof. dr hab. Anna J. Kurnatowska
 2. „Oporność Aspergillus fumigatus species complex na triazole" dr hab. Urszula Nawrot
 3. „Grzyby to nie tylko podstawczaki i workowce - różnorodność linii ewolucyjnych królestwa Fungi" dr hab. Anna Muszewska
Komunikaty ustne
(program w budowie)
13.30-16.30Przerwa kawowa, Sesja plakatowa
16.30-19.00Uroczyste otwarcie
Wykład inauguracyjny ”Odo Bujwid – twórca polskiej mikrobiologii. W osiemdziesiątą rocznicę śmierci Wielkiego Uczonego” prof. dr hab. Z. Zwolska Prezentacje laureatów Nagrody im. prof. E. Mikulaszka
Prezentacje redaktorów czasopism „Polish Journal of Microbiology”„Advancements of Microbiology - Postępy Mikrobiologii”
19.00Uroczysta kolacja
16.09.2022 piątekSala 1Sala 2Sala 3
8.00-17.00Rejestracja uczestników
8.30-10.30Wykłady plenarne
prof. dr hab. Ewa Augustynowicz-Kopeć – Przewodnicząca, dr hab. Beata Sadowska, dr Joanna Jursa-Kulesza
 1. „Choroby zwierząt o potencjale zoonotycznym i ekonomicznym w koncepcji One Health" prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk
 2. „Biologia koronawirusów” prof. dr hab. Krzysztof Pyrć
 3. „Immunologia i epidemiologia COVID-19” dr Paweł Grzesiowski
 4. „Jak opisać łańcuch zakażeń. Modelowanie matematyczne epidemii" dr Aneta Afelt

10.30-11.30Przerwa kawowa, Sesja plakatowa
11.30-13.45Sesja 7. Zakażenia układu moczowo-płciowego
dr hab. Alicja Ekiel - Przewodnicząca
prof. dr hab. Alina Olender
dr hab. Wioletta Adamus-Białek

Wykłady:
 1. „UPEC - ciemna strona Escherichia coli"
  dr hab. Wioletta Adamus-Białek
 2. „Zakażenia układu moczowego w geriatrii”
  dr Małgorzata Romanik
 3. „Mycoplasma genitalium i inne mycoplazmy urogenitalne w zakażeniach układu moczowo - płciowego”
  dr hab. Alicja Ekiel
Komunikaty ustne
(program w budowie)
Sesja 8. Wirusy, priony – co nowego
dr hab. Bogumiła Litwińska - Przewodnicząca
dr hab. Katarzyna Pancer
dr hab. Maciej Przybylski

Wykłady:
 1. „Czy musimy żyć w ciągłym zagrożeniu wścieklizną"
  prof. dr hab. Jan Franciszek Żmudziński
 2. „Wirus Epsteina-Barr a stwardnienie rozsiane"
  prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska
 3. „Wirusy onkolityczne w terapii przeciw-nowotworowej”
  dr Łukasz Kuryk
Komunikaty ustne
(program w budowie)
Sesja 9. Bakteriofagi i peptydy - nowe terapie alternatywne
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - Przewodniczący
prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa
prof. dr hab. Wojciech Kamysz

Wykłady:
 1. „Perspektywy fagoterapii zakażeń gronkowcowych w świetle różnorodności mechanizmów fagooporności bakterii”
  prof. dr hab. Małgorzata Łobocka
 2. „Korzyści i wyzwania związane z opornością bakterii na fagi i depolimerazy fagowe”
  dr Grażyna Majkowska-Skrobek
 3. „Najnowsze trendy w zwalczaniu bakterii wielolekoopornych: terapia fagowa, białka lityczne i peptydy antybakteryjne”
  dr hab. Magdalena Płotka
Komunikaty ustne
(program w budowie)
13.45-15.15Obiad
15.15-17.30Sesja 10. Aktualne problemy w wakcynologii
dr hab. Aleksandra Zasada - Przewodnicząca
dr Paweł Grzesiowski
dr Joanna Jursa-Kulesza

Wykłady:
 1. „Dynamika poziomu przeciwciał dla wirusa SARS-CoV-2 po podaniu szczepionki BNT162b2”
  prof. dr hab. Waldemar Rastawicki, dr hab. Aleksandra Zasada
 2. „Identyfikacja antygenów szczepionkowych”
  dr hab. Agnieszka Wyszyńska
 3. „Szczepienia dzieci i dorosłych to wciąż priorytet. Doświadczenia popandemiczne oraz związane z uchodźcami z Ukrainy”
  dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz
Komunikaty ustne
(program w budowie)
Sesja 11. Patomechanizmy zakażeń
prof. dr hab. Elżbieta A. Trafny - Przewodnicząca
prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska
dr Tamara Daniluk

Wykłady:
 1. „Mechanizmy ciężkich zakażeń noworodków związane z dysbiozą”
  prof. dr hab. Piotr Heczko
 2. „Struktury błony zewnętrznej bakterii jako czynniki zjadliwości”
  prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska
 3. „Rola pęcherzyków błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych w interakcjach patogen-gospodarz”
  dr hab. Daria Augustyniak
Komunikaty ustne
(program w budowie)
Sesja 12. Nowości w obszarze sterylizacji, dezynfekcji i antyseptyki
prof. dr hab. Stefan Tyski - Przewodniczący
dr hab. Agnieszka E. Laudy
dr Agnieszka Chojecka

Wykłady:
 1. „Nowe kierunki Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego w badaniu środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych”
  prof. dr hab. Stefan Tyski
 2. „Sporobójczość w dezynfekcji powierzchni, narzędzi i tekstyliów”
  dr Agnieszka Chojecka
 3. „Zmiany w profilach lekowrażliwości bakterii bytujących w środowisku popularnych antyseptyków”
  dr hab. Agnieszka E. Laudy
Komunikaty ustne
(program w budowie)
17.30-18.00Rejestracja delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTM
18.00Walne Zgromadzenie Delegatów PTM
17.09.2022 sobotaSala 1Sala 2Sala 3
8.00-10.30Rejestracja uczestników
8.00-9.30Wykłady plenarne
prof. dr hab. Stefan Tyski – Przewodniczący, prof. dr hab. Elżbieta A. Trafny, prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki
 1. „Udział drobnoustrojów w biodegradacji leków w środowisku" dr hab. Urszula Guzik
 2. „Zalety i ograniczenia zastosowania technik molekularnych w mikrobiologii" dr hab. Łukasz Dziewit
 3. „Badania mikrobiomu – wyzwania i możliwości” prof. dr hab. Elżbieta A. Trafny

9.30-10.30Przerwa kawowa, Sesja plakatowa
10.30-12.45Sesja 13. Mikrobiom człowieka i probiotyki
prof. dr hab. Małgorzata Bulanda - Przewodnicząca
prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki
dr Maja Kosecka-Strojek

Wykłady:
 1. „Mikrobiom człowieka – gdzie się ukrywa?”
  dr hab. Tomasz Gosiewski
 2. „Badania nad mikrobiotą u chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit z użyciem technologii sekwencjonowania nowej generacji (NGS)"
  dr Oliwia Zakerska-Banaszak
 3. "Czy probiotyki to pieniądze spuszczone w toalecie? Albo gorzej?”
  prof. dr hab. Hanna Szajewska, dr Jan Łukasik
Komunikaty ustne
(program w budowie)
Sesja 14. Sesja sponsorowana

(program w budowie)
Sesja 15. Gruźlica
prof. dr hab. Ewa Augustynowicz-Kopeć - Przewodnicząca
dr Anna Zabost
dr Mariusz Worek

Wykłady:
 1. „Czy starożytna choroba stanowi nadal zagrożenie?”
  prof. dr hab. Ewa Augustynowicz-Kopeć
 2. „Nowoczesny algorytm w diagnostyce gruźlicy”
  dr Anna Zabost
 3. „Rodzina molekularna Beijing - nowe zagrożenie epidemiologiczne”
  dr Monika Kozińska
Komunikaty ustne
(program w budowie)
12.45-13.00Przerwa
13.00-15.15Sesja 16. Genetyka drobnoustrojów, metody molekularne w diagnostyce
prof. dr hab. Jarosław Dziadek - Przewodniczący
dr hab. Jolanta Karakulska
dr hab. Tomasz Jagielski

Wykłady:
 1. „Genomowe ślady koewolucji pomiędzy bakteryjnymi polisacharydami powierzchniowymi oraz fagowymi białkami ogonowymi”
  dr hab. Rafal Mostowy
 2. „Rola bakteryjnych systemów odpowiedzi na stres w patogenezie zakażeń układu moczowego”
  dr hab. Damian Gaweł
 3. „Postbiotyki bakterii z rodzaju Bifidobacterium jako nowe narzędzie w walce z chorobami o podłożu alergicznym”
  dr Sabina Górska
Komunikaty ustne
(program w budowie)
Sesja 17. Immunologia zakażeń
dr hab. Beata Sadowska - Przewodnicząca
dr hab. Marek Fol
dr Tamara Daniluk

Wykłady:
 1. „Udział oksydazy cholesterolowej Mycobacterium tuberculosis w modulacji przeciwprątkowej aktywności makrofagów”
  prof. dr hab. Magdalena Klink
 2. „Odpowiedź przeciwwirusowa i zapalna w śródbłonku naczyń płucnych podczas infekcji rino- i koronawirusem - potencjalne znaczenie w immunopatologii infekcji dróg oddechowych”
  dr hab. Maciej Chałubiński
 3. „Szczepienia BCG a zakażenie SARS-CoV-2 - czego się dowiedzieliśmy?”
  dr hab. Marek Fol
Komunikaty ustne
(program w budowie)
Sesja 18. Prezentacja prac habilitacyjnych i doktorskich
prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki - Przewodniczący
prof. dr hab. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
prof. dr hab. Beata Krawczyk

(program w budowie)
15.15-16.30Obiad
16.30-18.00Rozdanie nagród za doniesienia plakatowe,