XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

15-17 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

Program szczegółowy

Strona główna Program Program szczegółowy
15.09.2022 czwartekSALA 1SALA 2SALA 3SALA 4
8.00-18.00Rejestracja uczestników
9.15-11.15Sesja 1. Oporność bakterii na antybiotyki - mechanizmy lekooporności
prof. dr hab. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat - Przewodnicząca
prof. dr hab. Alina Olender
dr hab. Beata Krawczyk

Wykłady:
 1. „Antybiotykooporność - jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny”
  prof. dr hab. Waleria Hryniewicz
 2. „Wybrane zagadnienia epidemiologii oporności na karbapenemy pałeczek Gram-ujemnych w Polsce”
  prof. dr hab. Marek Gniadkowski
 3. "Staphylococcus aureus BORSA"
  dr hab. Katarzyna Garbacz
 4. „W poszukiwaniu nowych inhibitorów topoizomeraz bakteryjnych”
  dr Aleksandra Kowalczyk, prof. dr hab. Paweł Stączek,

Komunikaty ustne:

0090. „Gronkowce oporne na linezolid jako narastający problem w zakażeniach oportunistycznych w Polsce”
M. Wolska-Gębarzewska i wsp.

0094. „Aktywacja toksyny PemK jako potencjalna strategia walki z antybiotykoopornym Staphylococcus aureus
E. Bonar i wsp.

0154. „Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni oraz metod chemometrycznych do oceny antybiotykooporności uropatogennych szczepów Escherichia coli
Ł. Lechowicz i wsp.

0183. „Struktura genetyczna oraz pochodzenie regionu MESPM1-like warunkującego oporność na makrolidy, linkozamidy i streptograminę-B pierwszego w Polsce, poddanego analizom genomicznym metycylino-opornego szczepu Staphylococcus aureus kodującego gen ermB”
K. Szymanek-Majchrzak i wsp.
Sesja 2. Mikrobiologia środowiska naturalnego i przemysłowego, bioróżnorodność i bioremediacja, biotechnologia
prof. dr hab. Beata Gutarowska - Przewodnicząca
prof. dr hab. inż. Paweł Cyplik
dr Tomasz Zaręba

Wykłady:
 1. „Nowe rozwiązania biotechnologiczne dla rozwoju zrównoważonych strategii uprawy roślin, z uwzględnieniem diagnostyki, zwalczania i monitoringu kluczowych fitopatogenów”
  prof. dr hab. Magdalena Frąc
 2. „Mikroorganizmy zimnolubne - źródło unikatowych i cennych dla przemysłu biomolekuł”
  dr hab. inż. Aneta Białkowska
 3. „Bakterie anammox – wyjątkowy gracz w biologicznych rozgrywkach usuwania azotu ścieków”
  dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska,
  dr inż. Grzegorz Cema i wsp.

Komunikaty ustne:

0111. „Nanomateriały jako regulator metabolizmu pierwotnego i wtórnego Pseudomonas aeruginosa
A. Augustyniak i wsp.

0118. „Antybiotykooporne bakterie
w powietrzu okolic miejskiej oczyszczalni ścieków”
J. Bilińska i wsp.

0136. „Zastosowanie szczepionki mikrobiologicznej w degradacji niesteroidowych leków przeciwzapalnych”
D. Wojcieszyńska i wsp.

0153. „Charakterystyka izolatów bakteryjnych z różnych środowisk wykazujących cechy promujące wzrost roślin o zróżnicowanej tolerancji na wybrane stresy abiotyczne”
A. Fiodor i wsp.

0156. „Wpływ herbicydowych cieczy jonowych na zmiany mikrobiomu gleb uprawnych”
A. Piotrowska-Cyplik i wsp.
Sesja 3. Zakażenia układu oddechowego
prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach - Przewodnicząca
dr Joanna Jursa-Kulesza
dr Alicja Sękowska

Wykłady:
 1. „Krztusiec i błonica – wszystko co dziś o diagnostyce wiedzieć powinniśmy”
  dr hab. Katarzyna Piekarska
 2. „Diagnostyka mikrobiologiczna, w tym badania molekularne w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego wymagających hospitalizacji”
  dr Joanna Jursa-Kulesza
 3. „Diagnostyka atypowych zakażeń układu oddechowego”
  dr Alicja Sękowska
 4. „Mikrobiologia i lekooporność w szpitalnych zapaleniach płuc”
  prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach

Komunikaty ustne:

0040.Mycobacterium bovis BCG – trudności diagnostyczne w prawidłowej identyfikacji gatunku”
M. Klatt i wsp.

0078. „Zapalenie płuc w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) – Pedro”
D. Kawecki i wsp.

0093.„Cytokinowe i metabolomiczne sygnatury zakażenia Mycobacterium tuberculosis u dzieci”
M. Druszczyńska i wsp.

9:15-10:00
Warsztaty firmy Pall Poland Sp. z o.o.: „Metoda filtracji membranowej
z wykorzystaniem produktów Pall Laboratory”

mgr Inż. Jacek Niezgoda - Pall Laboratory & OEM Senior Sales Engineer for Eastern Europe
11.15-11.30Przerwa
11.30-13.30Sesja 4. Nowe terapie przeciwbakteryjne - kandydaci na leki
dr hab. Agnieszka E. Laudy - Przewodnicząca
prof. dr hab. Stefan Tyski
dr hab. Urszula Kosikowska

Wykłady:
 1. „Nowe leki skuteczne w terapii zakażeń wywołanych bakteriami wielolekoopornymi”
  dr hab. Agnieszka E. Laudy
 2. „Biofilm - wyzwanie w leczeniu zakażeń”
  dr hab. Beata Sadowska
 3. „Substancje pochodzenia naturalnego - nowe opcje w profilaktyce, wspomaganiu terapii i leczeniu chorób infekcyjnych"
  dr hab. Urszula Kosikowska

Komunikaty ustne:

0023. „Lizostafina Sp222 jako przyjazny biocenozie skóry potencjalny lek przeciwgronkowcowy”
E. Bonar i wsp.

0029. „Nowe parametry wyznaczania zakresu stężeń, w których może dochodzić do selekcji lekoopornych mutantów tzw. mutant selection window (MSW) – istotny etap badań przedklinicznych”
J. Krajewska i wsp.

0069. „Wpływ nowych pochodnych tiohydantoiny i chinolonu aktywowanych światłem niebieskim na wybrane szczepy bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych”
M. Greczek-Stachura i wsp.

0107. „Kompleksy inkluzyjne ceragenin z cyklodekstryną jako nowe nanoantybiotyki”
E. Piktel i wsp.

0172. „Czy związki kompleksowe metali z pochodnymi kumaryny mogłyby stać się dodatkiem do terapii konwencjonalnej infekcji stopy cukrzycowej”
M. Grażul i wsp.
Sesja 5. Zakażenia układu pokarmowego, mikrobiologia żywności
prof. dr hab. inż. Katarzyna Czaczyk - Przewodnicząca
prof. dr hab. Waldemar Rastawicki
prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim

Wykłady:
 1. „Żywność utrwalana wysokim ciśnieniem hydrostatycznym – wyzwania dla mikrobiologów”
  dr hab. inż. Barbara Sokołowska
 2. „Sekwencjonowanie pełnogenomowe jako narzędzie nowoczesnej epidemiologii molekularnej na przykładzie zakażeń o etiologii Salmonella”
  dr Tomasz Wołkowicz
 3. „Polifenole - inhibitory czy stymulatory wzrostu mikroorganizmów w żywności?”
  prof. dr hab. inż. Elżbieta Klewicka,
  mgr inż. Lidia Piekarska-Radzik i wsp .

Komunikaty ustne:

0009. „Funkcjonalna analiza bakteriofagów litycznych ukierunkowanych na eliminację pałeczek z rodzaju Salmonella
M. Wójcicki i wsp.

0014. „Mikrobiota wędzonego na zimno i pakowanego próżniowo łososia przechowywanego w różnych temperaturach - porównanie metod hodowlanych
i sekwencjonowania nowej generacji”
J. Bucka-Kolendo i wsp.

0060.Photobacterium - bioluminescencyjne bakterie pochodzenia morskiego - występowanie w żywności”
E. Jaroszewska i wsp.

0134. „Badanie aktywności helikazy bakteryjnej z rodziny DEAD, w kontekście poszukiwania nowych leków przeciwdrobnoustrojowych w celu zwalczania zakażeń lekoopornymi pałeczkami Helicobacter pylori
J.Skibiński i wsp.

0150. „Występowanie szczepów enterokrwotocznych Escherichia coli powodujących zespół hemolityczno-mocznicowy w polskiej populacji dzieci”
E. Podsiadły i wsp.
Sesja 6. Mykologia – co nowego
prof. dr hab. Anna Macura - Przewodnicząca
dr Paweł Krzyściak
dr Anna Białecka

Wykłady:
 1. „Trudności diagnostyczne i terapeutyczne w grzybicach górnych dróg oddechowych i ucha" prof. dr hab. Piotr Kurnatowski, prof. dr hab. Anna J. Kurnatowska
 2. „Oporność Aspergillus fumigatus species complex na triazole"
  dr hab. Urszula Nawrot
 3. „Grzyby to nie tylko podstawczaki i workowce - różnorodność linii ewolucyjnych królestwa Fungi"
  dr hab. Anna Muszewska

Komunikaty ustne:

0074. „Analiza transkryptomu Microsporum canis w odpowiedzi na różne bodźce zewnętrzne, typowe dla fazy zakażenia organizmu gospodarza”
A. Ciesielska i wsp.

0100. „Azolooporność środowiskowych szczepów z kompleksu Aspergillus fumigatus w oddziałach intensywnej terapii wybranych krakowskich szpitali”
A. Inglot i wsp.

0113. „Czy na podstawie opublikowanych danych można określić częstość występowania grzybic inwazyjnych w Polsce?”
P. Krzyściak i wsp.

0139. „Prototekoza psów – genotypowanie
i metaanaliza przypadków”
T. Jagielski i wsp.

13:00-13:30
Wykład firmy bioMérieux Polska Sp.z o.o.: „Wpływ szybkich testów BioFire® multipleks PCR na diagnostykę zakażeń i racjonalizację antybiotykoterapii u pacjentów hospitalizowanych”
mgr Małgorzata Wardzyńska
13.30-16.30Przerwa kawowa,

Sesja plakatowa – sesje 1-6 (13.45-14.30 ocena plakatów przez Komisje)

Lunch (15.00-16.15)
16.30-19.00Uroczyste otwarcie Zjazdu
Wykład inauguracyjny ”Odo Bujwid – twórca polskiej mikrobiologii. W osiemdziesiątą rocznicę śmierci Wielkiego Uczonego” prof. dr hab. Zofia Zwolska.
Wręczenie dyplomów Nagrody Naukowej PTM im. prof. E. Mikulaszka laureatom konkursów z lat: 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021. Wykład: „Mikrobiom wybranych mad rzecznych oraz jego reakcja na warunki symulowanej powodzi” dr Karoliny Furtak, laureatki Nagrody I°.

Prezentacje czasopism „Polish Journal of Microbiology”„Postępy Mikrobiologii - Advancements of Microbiology” przez Redaktorów Naczelnych.
19.00Uroczysta kolacja
16.09.2022 piątekSALA 1SALA 2SALA 3SALA 4
8.00-17.00Rejestracja uczestników
9.00-10.30Wykłady plenarne
prof. dr hab. Ewa Augustynowicz-Kopeć – Przewodnicząca, dr hab. Beata Sadowska, dr Joanna Jursa-Kulesza
 1. „Biologia koronawirusów” prof. dr hab. Krzysztof Pyrć
 2. „Immunologia i epidemiologia COVID-19” dr Paweł Grzesiowski
 3. „Jak opisać łańcuch zakażeń. Modelowanie matematyczne epidemii" dr Aneta Afelt

9:00-9:45
Warsztaty firmy Pall Poland Sp. z o.o.: „Metoda filtracji membranowej z wykorzystaniem produktów Pall Laboratory” mgr Inż. Jacek Niezgoda - Pall Laboratory & OEM Senior Sales Engineer for Eastern Europe
10.30-11.30Przerwa kawowa,
Sesja plakatowa - sesje 7-12 (10.35-11.20 ocena plakatów przez Komisje)
11.30-13.45Sesja 7. Zakażenia układu moczowo-płciowego
dr hab. Alicja Ekiel - Przewodnicząca
prof. dr hab. Alina Olender
dr hab. Wioletta Adamus-Białek

Wykłady:
 1. „UPEC - ciemna strona Escherichia coli"
  dr hab. Wioletta Adamus-Białek
 2. „Zakażenia układu moczowego w geriatrii”
  dr Małgorzata Romanik
 3. Mycoplasma genitalium i inne mycoplazmy urogenitalne w zakażeniach układu moczowo - płciowego”
  dr hab. Alicja Ekiel

Komunikaty ustne:

0162. „Znaczenie dekoracji fosfocholiną lipopolisacharydu Proteus mirabilis O18 w adhezji, hydrofobowości oraz potencjale elektrokinetycznym powierzchni komórki”
G. Czerwonka i wsp.

0188. „Badanie bakteriologiczne moczu w oparciu o aktywację wzorcowej linii monocytów”
T. Jarzembowski i wsp.

0191. „Występowanie genów wirulencji w szczepach E. coli pochodzących z różnych materiałów klinicznych”
A. Dziuba i wsp.

0192. „Charakterystyka genetyczna
i metabolomiczna szczepów Escherichia coli wyizolowanych od pacjentów z urosepsą oraz od pacjentów z zakażeniem układu moczowego”
M. Fordon i wsp.
Sesja 8. Wirusy, priony – co nowego
dr hab. Bogumiła Litwińska - Przewodnicząca
dr hab. Katarzyna Pancer
dr hab. Maciej Przybylski

Wykłady:,
 1. „Czy musimy żyć w ciągłym zagrożeniu wścieklizną"
  prof. dr hab. Jan Franciszek Żmudziński
 2. „Wirus Epsteina-Barr a stwardnienie rozsiane"
  prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska
 3. „Wirusy onkolityczne w terapii przeciw-nowotworowej”
  dr Łukasz Kuryk

Komunikaty ustne:

0021. „Terapia skojarzona z udziałem nowatorskich adenowirusów onkolitycznych produkujących cząsteczki kostymulujące: ICOSL, CD40L w połączeniu z anty-PD1 jako obiecująca opcja leczenia guzów litych”
M. Garofalo i wsp.

0063. „Nadzór środowiskowy w kierunku wirusów polio na międzynarodowym lotnisku w Warszawie w latach 2017-2020”
M. Wieczorek i wsp.

0117. „Różnice w profilu lipidowym, ekspresji miRNA, oraz metylacji genu SREBF1 w liniach komórkowych nabłonka szyjki macicy w zależności od obecności infekcji HPV”
K. Sitarz i wsp.

0175. „Badania nad wpływem inhibicji białka opiekuńczego Hsp90 na replikację ludzkiego adenowirusa 5 i coxsackiewirusa B5”
I. Dalidowska i wsp.

Sesja 9. Bakteriofagi i peptydy - nowe terapie alternatywne
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - Przewodniczący
prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa
prof. dr hab. Wojciech Kamysz

Wykłady:
 1. „Perspektywy fagoterapii zakażeń gronkowcowych w świetle różnorodności mechanizmów fagoodporności bakterii”
  prof. dr hab. Małgorzata Łobocka
 2. „Korzyści i wyzwania związane z opornością bakterii na fagi i depolimerazy fagowe”
  dr Grażyna Majkowska-Skrobek
 3. „Najnowsze trendy w zwalczaniu bakterii wielolekoopornych: terapia fagowa, białka lityczne i peptydy antybakteryjne”
  dr hab. Magdalena Płotka

Komunikaty ustne:

0065. „Skuteczność bakteriofagowego preparatu BAFACOL w ochronie drobiu przed patogenną dla ptaków Escherichia coli
Z. Śmigielska i wsp.

0084. „Powstawanie fagoopornych szczepów Proteus mirabilis
N. Wolińska i wsp.

0088. „Charakterystyka dwóch szczepów bakteriofagów specyficznych wobec Enterococcus faecalis
M. Moryl i wsp.

0108. „Fizjologiczne konsekwencje oporności na bakteriofaga AGC-01 dla Acinetobacter baumannii
B. Grygorcewicz i wsp.
11:30-12:00
Wykład firmy Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.: „Diagnostyka molekularna Mycobacterium według zaleceń WHO i ECDC”
prof. dr hab. Ewa Augustynowicz-Kopeć
13.45-15.15Obiad
(I tura 13.45-14.30; II tura 14.30-15.15)
15.15-17.30Sesja 10. Aktualne problemy w wakcynologii
dr hab. Aleksandra Zasada - Przewodnicząca
dr Paweł Grzesiowski
dr Joanna Jursa-Kulesza

Wykłady:
 1. „Dynamika poziomu przeciwciał dla wirusa SARS-CoV-2 po podaniu szczepionki NT162b2”
  prof. dr hab. Waldemar Rastawicki,
  dr hab. Aleksandra Zasada
 2. „Identyfikacja antygenów szczepionkowych”
  dr hab. Agnieszka Wyszyńska
 3. „Szczepienia dzieci i dorosłych to wciąż priorytet. Doświadczenia popandemiczne oraz związane z uchodźcami z Ukrainy”
  dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz
 4. „Innowacyjne technologie w opracowaniu szczepionek łączą przeszłość i przyszłość wakcynologii”
  dr hab. Ewa Augustynowicz
Sesja 11. Patomechanizmy zakażeń
prof. dr hab. Elżbieta A. Trafny - Przewodnicząca
prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska
dr Tamara Daniluk

Wykłady:
 1. „Mechanizmy ciężkich zakażeń noworodków związane z dysbiozą”
  prof. dr hab. Piotr Heczko
 2. „Struktury błony zewnętrznej bakterii jako czynniki zjadliwości”
  prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska
 3. „Rola pęcherzyków błony zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych w interakcjach gospodarz-patogen”
  dr hab. Daria Augustyniak

Komunikaty ustne:

0098. „Wpływ wariantów toksyny IbeA obecnych u pałeczek Enterobacterales na odporność Escherichia coli na stres oksydacyjny”
K. Fiedoruk i wsp.

0099.„Ocena wpływu bakteriofagów nitkowatych na dynamikę wzrostu, tworzenie biofilmu oraz wrażliwość na antybiotyki Pseudomonas aeruginosa
M. Zakrzewska i wsp.

0120. „System transportu fosfolipidów zmienia właściwości błony zewnętrznej Campylobacter jejuni
A. Sałamaszyńska-Guz i wsp.

0155. „Rola wariantów stafylokoagulazy w krzepnięciu krwi indukowanym przez Staphylococcus aureus
M. Małkowski i wsp.

0177. „Analiza czynników wirulencji Pseudomonas aeruginosa w zakażeniach ostrych i przewlekłych”
A. Iwańska i wsp.
Sesja 12. Nowości w obszarze sterylizacji, dezynfekcji i antyseptyki
prof. dr hab. Stefan Tyski - Przewodniczący
dr hab. Agnieszka E. Laudy
dr Agnieszka Chojecka

Wykłady:
 1. „Nowe kierunki Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego w badaniu środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych”
  prof. dr hab. Stefan Tyski
 2. „Sporobójczość w dezynfekcji powierzchni, narzędzi i tekstyliów”
  dr Agnieszka Chojecka
 3. „Zmiany w profilach lekowrażliwości bakterii bytujących w środowisku popularnych antyseptyków”
  dr hab. Agnieszka E. Laudy

Komunikaty ustne:

0016. „Zastosowanie izolatora z generatorem nadtlenku wodoru do badań jałowości immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych”
S. Budniak i wsp.

0146. „Adaptacja szczepów Pseudomonas aeruginosa oraz Klebsiella pneumoniae do wzrastających stężeń oktenidyny i chlorheksydyny”
A. Mróz i wsp.

0164. „Zastosowanie RCI w higienizacji gnojowicy i ścieków komunalnych”
K. Grudlewska-Buda i wsp.

0186. „Porównanie aktywności różnych preparatów na bazie podchlorynu sodu wobec wybranych gatunków drobnoustrojów”
K. Dydak i wsp.

0189. „Sterylizacja w gabinetach stomatologicznych”
T. Zaręba


15:15-15:35
Wykład firmy Roche Diagnostics Polska: „Diagnostyka mikrobiologiczna - badania molekularne - nowe, kompleksowe rozwiązania w ofercie Roche Diagnostics”
mgr Izabela Sapała,
Roche Diagnostics Polska

15:40-16:12
Wykład firmy Diasorin Poland Sp. z o.o.: „MeMed BV - inteligentna zapora dla zalewu oporności na antybiotyki”
dr hab. n. med. Ernest Kuchar
17.30-18.00Rejestracja delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTM
18.00Walne Zgromadzenie Delegatów PTM
17.09.2022 sobotaSALA 1SALA 2SALA 3
8.00-10.30Rejestracja uczestników
8.00-9.30Wykłady plenarne
prof. dr hab. Stefan Tyski – Przewodniczący, prof. dr hab. Elżbieta A. Trafny, prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki
 1. „Udział drobnoustrojów w biodegradacji leków w środowisku" dr hab. Urszula Guzik
 2. „Zalety i ograniczenia zastosowania technik molekularnych w mikrobiologii" dr hab. Łukasz Dziewit
 3. „Badania mikrobiomu – wyzwania i możliwości” prof. dr hab. Elżbieta A. Trafny

9.30-10.309.30-10.30 Przerwa kawowa,
Sesja plakatowa – sesje 13-17 (9.35-10.20 ocena plakatów przez Komisje)
10.30-12.45Sesja 13. Mikrobiom człowieka i probiotyki
prof. dr hab. Małgorzata Bulanda - Przewodnicząca
prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki
dr Maja Kosecka-Strojek

Wykłady:
 1. „Mikrobiom człowieka – gdzie się ukrywa?”
  dr hab. Tomasz Gosiewski,
  dr Dominika Salamon i wsp.
 2. „Badania nad mikrobiotą u chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit z użyciem technologii sekwencjonowania nowej generacji (NGS)"
  dr Oliwia Zakerska-Banaszak,
  dr hab. Hanna Tomczak i wsp.
 3. "Czy probiotyki to pieniądze spuszczone w toalecie? Albo gorzej?”
  prof. dr hab. Hanna Szajewska,
  dr Jan Łukasik

Komunikaty ustne:

0012. „Celiakia a mikrobiom przewodu pokarmowego - porównanie profili bakteryjnych związanych z błoną śluzową żołądka i dwunastnicy u dzieci z nowo rozpoznaną celiakią oraz w grupie kontrolnej przy użyciu sekwencjonowania nowej generacji (NGS)”
D. Salamon i wsp.

0062. „Badanie metodą PFGE pokrewieństwa szczepów z rodziny Lactobacillaceae pochodzących z różnych źródeł”
A. Zawistowska-Rojek i wsp.

0064. „Jakościowa i semi-ilościowa analiza składu mikrobioty górnych dróg oddechowych pacjentów z COVID-19 w zależności od intensywności replikacji wirusa SARS-CoV-2”
K. Talaga-Ćwiertnia i wsp.

0127. „Zastosowanie probiotyku Lactiplantibacillus plantarum KKP384 w diecie dzieci i niemowląt na bazie napojów bezmlecznych”
B. Mazurkiewicz i wsp.

0185. „Kompleksowa analiza porównawcza mykobiomu jelitowego pacjentów pediatrycznych z chorobą Leśniowskiego-Crohna, z zastosowaniem sekwencjonowania nowej generacji (NGS)”
A. Krawczyk i wsp.
Sesja 14. Sesja wykładów sponsorowana przez Berlin-Chemie / Menarini Polska Sp. z o.o.
prof. dr hab. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat - Przewodnicząca

Wykłady:
 1. „Najważniejsze mechanizmy oporności i wyzwania diagnostyczne związane z zakażeniami drobnoustrojami opornymi”
  dr Katarzyna Semczuk
 2. „Ciężkie zakażenia wywoływane przez drobnoustroje lekooporne”
  prof. dr hab. Mirosław Czuczwar
 3. „Zakażenia skóry i tkanek miękkich, zakażenia ran – diagnostyka i terapia”
  prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz
 4. „Nowe możliwości terapii zakażeń bakteryjnych”
  prof. dr hab. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
 5. Dyskusja
Sesja 15. Gruźlica.
prof. dr hab. Ewa Augustynowicz-Kopeć - Przewodnicząca
dr Anna Zabost
dr Mariusz Worek

Wykłady:
 1. „Czy starożytna choroba stanowi nadal zagrożenie?”
  prof. dr hab. Ewa Augustynowicz-Kopeć
 2. „Nowoczesny algorytm w diagnostyce gruźlicy”
  dr Anna Zabost
 3. „Rodzina molekularna Beijing - nowe zagrożenie epidemiologiczne”
  dr Monika Kozińska

Komunikaty ustne:

0015. „Ocena testu QuantiFERON-TB Gold Plus w analizatorze Liaison XS”
D. Borkowska-Tatar i wsp.

0044. „Zakażenia krzyżowe w diagnostyce prątka”
M. Rosłan i wsp.

0057. „Diagnostyka gruźlicy w województwie podkarpackim w latach 2017-2021”
M. Worek

0083. „Koincydencja gruźlicy i COVID-19 u pacjentów kujawsko-pomorskiego centrum pulmonologii w Bydgoszczy”
D. Krawiecka i wsp.


12.45-13.30Lunch
13.30-15.45Sesja 16. Genetyka drobnoustrojów, metody molekularne w diagnostyce
prof. dr hab. Jarosław Dziadek - Przewodniczący
dr hab. Jolanta Karakulska
dr hab. Tomasz Jagielski

Wykłady:
 1. „MetaSUB - globalna metagenomiczna mapa mikrobiomów miejskich i śladów lekooporności”
  dr hab. inż. Paweł P. Łabaj
 2. „Rola bakteryjnych systemów odpowiedzi na stres w patogenezie zakażeń układu moczowego”
  dr hab. Damian Gaweł, Marcin Rozwadowski i wsp.
 3. „Postbiotyki bakterii z rodzaju Bifidobacterium jako nowe narzędzie w walce z chorobami o podłożu alergicznym”
  dr Sabina Górska

Komunikaty ustne:
0077. „Udział sRNA RyhB-1 w odpowiedzi na stres oksydacyjny u Yesrinia enterocolitica 2/O:9”
K. Jaworska i wsp.

0080. „Utrata metylacji rybosomalnego RNA osłabia wirulencję Campylobacter jejuni
M. Murawska i wsp.

0082. „Sekwencjonowanie genomu polskiego szczepu szczepionkowego Mycobacterium bovis BCG Moreau”
K. Krysztopa-Grzybowska i wsp.

0129. „W poszukiwaniu systemów toksyna-antytoksyna typu III w gronkowcach”
M. Bukowski i wsp.

0169. „Identyfikacja Lmo0946 (Sif) jako czynnika kontrolującego odpowiedź sos Listeria monocytogenes
A. Krawczyk-Balska i wsp.
Sesja 17. Immunologia zakażeń
dr hab. Beata Sadowska - Przewodnicząca
dr hab. Marek Fol
dr Tamara Daniluk

Wykłady:
 1. „Udział oksydazy cholesterolowej Mycobacterium tuberculosis w modulacji przeciwprątkowej aktywności makrofagów”
  prof. dr hab. Magdalena Klink
 2. „Odpowiedź przeciwwirusowa i zapalna w śródbłonku naczyń płucnych podczas infekcji rino- i koronawirusem - potencjalne znaczenie w immunopatologii infekcji dróg oddechowych”
  dr hab. Maciej Chałubiński
 3. „Szczepienia BCG a zakażenie SARS-CoV-2 - czego się dowiedzieliśmy?”
  dr hab. Marek Fol
  lek. Jakub Kulesza

Komunikaty ustne:
0007. „Przeciwdrobnoustrojowe i immunomodulujące właściwości ekstraktów z kaliny koralowej (Viburnum opulus l.)”
J. Rywaniak i wsp.

0052. „Swoista odporność komórkowa u królików zakażonych eksperymentalnie wirusem GI.1a-RHDVa (Lagovirus europeaus/GI.1a)”
W. Deptuła i wsp.

0054. „Modulacja interakcji Helicobacter pylori z komórkami gospodarza przez prątki szczepionkowe Mycobacterum bovis onko-BCG na modelach in vitroin vivo
W. Gonciarz i wsp.

0152. „Archeony halofilne Halorhabdus rudnickaeNatrinema salaciae aktywują ludzkie komórki dendrytyczne i pobudzają odpowiedź limfocytów T pomocniczych”
M. Kowalewicz-Kulbat i wsp.

0179. „Domięśniowa ludzka immunoglobulina anty-SARS-CoV-2 - charakterystyka osocza użytego do frakcjonowania, produktów pośrednich i produktu końcowego”
J. Lasocka i wsp.
Sesja 18. Prezentacja prac habilitacyjnych i doktorskich
prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki - Przewodniczący
prof. dr hab. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
dr hab. Beata Krawczyk

Prace habilitacyjne:
 1. „Synapsa immunologiczna ludzkiej komórki dendrytycznej z limfocytem T formowana w odpowiedzi na prątki Mycobacterium bovis BCG”
  dr hab. Magdalena Kowalewicz-Kulbat
 2. „Charakterystyka chorobotwórczych glonów z rodzaju Prototheca – aspekty epidemiologiczne, diagnostyczne i terapeutyczne”
  dr hab. Tomasz Jagielski
 3. „Rola β-laktamaz typu ESBL oraz błonowych systemów pomp MDR w oporności szczepów Pseudomonas aeruginosa na związki przeciwbakteryjne”
  dr hab. Agnieszka E. Laudy
 4. „Środowiska występowania bakterii z rodzaju Proteus i zróżnicowanie serologiczne tych pałeczek wśród chorych z regionu łódzkiego”
  dr hab. Dominika Drzewiecka

Prace doktorskie:
 1. „Ocena przydatności testu molekularnego do wykrywania Mycobacterium tuberculosis complex w parafinowym materiale histologicznym”
  dr Sylwia Brzezińska
 2. „Charakterystyka genotypowa i fenotypowa szczepów Bordetella pertussis niewytwarzających antygenów szczepionkowych, wyizolowanych w Polsce w latach 1959-2016”
  dr Maciej Polak
 3. „Zmiany genetyczne, epigenetyczne i fenotypowe w komórkach nabłonka szyjki macicy związane z zakażeniem wysokoonkogennymi HPV w procesie transformacji nowotworowej”
  dr Katarzyna Sitarz
 4. „Ocena w badaniach na modelu mysim ochronnych właściwości szczepionki eksperymentalnej w porównaniu do szczepionek stosowanych w powszechnych szczepieniach ochronnych przy użyciu szczepów B. pertussis o zróżnicowanym profilu genetycznym”
  dr Marta Prygiel


15.45-16.00Przerwa
16.00-17.30Rozdanie nagród za doniesienia plakatowe.
Podsumowanie i uroczyste zamknięcie Zjazdu.