XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

15-17 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

Program ramowy

Strona główna Program Program ramowy
15.09.2022 czwartekSALA 1SALA 2SALA 3SALA 4
8.00-18.00Rejestracja uczestników
9.15-11.15Sesja 1. Oporność bakterii na antybiotyki - mechanizmy lekoopornościSesja 2. Mikrobiologia środowiska naturalnego i przemysłowego, bioróżnorodność i bioremediacja, biotechnologiaSesja 3. Zakażenia układu oddechowego9:15-10:00
Warsztaty
11.15-11.30Przerwa
11.30-13.30Sesja 4. Nowe terapie przeciwbakteryjne - kandydaci na lekiSesja 5. Zakażenia układu pokarmowego, mikrobiologia żywnościSesja 6. Mykologia – co nowego13:00-13:30
Wykład
13.30-16.30Przerwa, sesja plakatowa – sesje 1-6 (13.45-14.30 ocena plakatów przez Komisje)
Lunch (15.00-16.15)
16.30-19.00Uroczyste otwarcie
19.00Powitalna kolacja
16.09.2022 piątekSALA 1SALA 2SALA 3SALA 4
8.00-17.00Rejestracja uczestników
9.00-10.30Wykłady plenarne9:00-9:45
Warsztaty
10.30-11.30Przerwa kawowa, Sesja plakatowa
11.30-13.45Sesja 7. Zakażenia układu moczowo-płciowegoSesja 8. Wirusy, priony – co nowegoSesja 9. Bakteriofagi i peptydy - nowe terapie alternatywne11:30-12:00
Wykład
13.45-15.15Obiad
15.15-17.30Sesja 10. Aktualne problemy w wakcynologiiSesja 11. Patomechanizmy zakażeńSesja 12. Nowości w obszarze sterylizacji, dezynfekcji i antyseptyki15:15-15:35
Wykład

15:40-16:12
Wykład
17.30-18.00Rejestracja delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTM
18.00Walne Zgromadzenie Delegatów PTM
17.09.2022 sobotaSala 1Sala 2Sala 3
8.00-10.30Rejestracja uczestników
8.00-9.30Wykłady plenarne
9.30-10.30Przerwa kawowa, Sesja plakatowa
10.30-12.45Sesja 13. Mikrobiom człowieka i probiotykiSesja 14. Sesja sponsorowana-firmySesja 15. Gruźlica
12.45-13.30Lunch
13.30-15.45Sesja 16. Genetyka drobnoustrojów, metody molekularne w diagnostyceSesja 17. Immunologia zakażeńSesja 18. Prezentacja prac habilitacyjnych i doktorskich
15.45-16.00Przerwa
16.00-17.30Rozdanie nagród za doniesienia plakatowe.
Podsumowanie i uroczyste zamknięcie Zjazdu.