Przejdź do rejestarcji
15.09.2020 wtorek
Sala A “ONYKS”
Sala B
Sala C
9.30 – 14.30
Sala A “ONYKS”
Sala B
Sala C
SESJA PLAKATOWA dla uczniów szkolnych kół biologicznych
10.00 – 12.00
Sala A “ONYKS”
Sala B
Sala C
I Sesja otwarta – mikrobiologia środowiska
12.00 – 14.00
Sala A “ONYKS”
Sala B
Sala C
II Sesja otwarta – mikrobiologia lekarska
15.00 – 20.30
Sala A “ONYKS”
Sala B
Sala C
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
16.00 – 17.00
Sala A “ONYKS”
Sala B
Sala C
OTWARCIE ZJAZDU, wręczenie nagród im. Prof. E. Mikulaszka
17.00 – 17.45
Sala A “ONYKS”
Sala B
Sala C
Wykład inauguracyjny
17.45 – 18.30
Sala A “ONYKS”
Sala B
Sala C
Część artystyczna
18.30 – 21.00
Sala A “ONYKS”
Sala B
Sala C
KOKTAIL POWITALNY
16.09.2020 środa
Sala A
Sala B
Sala C
8.00 - 8.30
Sala A
Sala B
Sala C
Montaż plakatów
8.30 - 9.30
Sala A
Sala B
Sala C
SESJA PLAKATOWA – obecność autorów pod swoimi plakatami + ocena plakatów przez komisje
9.30 – 10.30
Sala A
Sala B
Sala C
Wykłady plenarne / wykłady laureatów nagrody im. prof. E. Mikulaszka
10.30 - 11.00
Sala A
Sala B
Sala C
PRZERWA KAWOWA
11.00 – 13.00 SESJE TEMATYCZNE
Sala A
Sala B
Sala C
Sesja 1. Oporność bakterii na antybiotyki – mechanizmy lekooporności.
Sesja 2. Mikrobiologia środowiska przemysłowego i biotechnologia.
Sesja 3. Wirusologia.
13.00 – 14.15
Sala A
Sala B
Sala C
PRZERWA OBIADOWA
13.45 – 14.15
Sala A
Sala B
Sala C
Posiedzenie komisji oceniających plakaty prezentowane w środę
14.15 – 16.15 SESJE TEMATYCZNE
Sala A
Sala B
Sala C
Sesja 4. Nowe terapie przeciwbakteryjne - kandydaci na leki.
Sesja 5. Mikrobiologia żywności.
Sesja 6. Mykologia.
16.15 – 17.00
Sala A
Sala B
Sala C
PRZERWA KAWOWA
16.45 - 17.15
Sala A
Sala B
Sala C
Rejestracja Delegatów na WZD PTM
17.15 – 21.00
Sala A
Sala B
Sala C
WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PTM
17.09.2020 czwartek
Sala A
Sala B
Sala C
8.00 - 8.30
Sala A
Sala B
Sala C
Montaż plakatów
8.30 - 9.30
Sala A
Sala B
Sala C
SESJA PLAKATOWA – obecność autorów pod swoimi plakatami + ocena plakatów przez komisje
9.30 - 10.30
Sala A
Sala B
Sala C
Wykłady plenarne / wykłady laureatów nagrody im. prof. E. Mikulaszka
10.30 – 11.00
Sala A
Sala B
Sala C
PRZERWA KAWOWA
11.00 – 13.00 SESJE TEMATYCZNE
Sala A
Sala B
Sala C
Sesja 7. Mikrobiom człowieka i probiotyki.
Sesja 8. Mikrobiologia środowiska naturalnego, bioróżnorodność i bioremediacja.
Sesja 9. Zakażenia układu oddechowego.
13.00 – 14.15
Sala A
Sala B
Sala C
PRZERWA OBIADOWA
13.45 – 14.15
Sala A
Sala B
Sala C
Posiedzenie komisji oceniających plakaty prezentowane w czwartek
14.15 – 16.15 SESJE TEMATYCZNE
Sala A
Sala B
Sala C
Sesja 10. Bakteriofagi i peptydy - jako nowe terapie alternatywne.
Sesja 11. Aktualne problemy w wakcynologii.
Sesja 12. Patomechanizmy zakażeń.
16.15 – 16.45
Sala A
Sala B
Sala C
PRZERWA KAWOWA
16.45 – 18.30 SESJE TEMATYCZNE
Sala A
Sala B
Sala C
Sesja 13. Nowości w obszarze sterylizacji, dezynfekcji i antyseptyki.
Sesja 14. Mikrobiologia weterynaryjna.
Sesja 15. Zakażenia układu moczowo-płciowego.
20.00 – 0.00
Sala A
Sala B
Sala C
IMPREZA TOWARZYSZĄCA
18.09.2020 piątek
Sala A
Sala B
Sala C
8.30 – 9.30
Sala A
Sala B
Sala C
Wykłady plenarne / wykłady laureatów nagrody im. prof. E. Mikulaszka
9.30 – 9.45
Sala A
Sala B
Sala C
PRZERWA KAWOWA
9.45 – 11.45 SESJE TEMATYCZNE
Sala A
Sala B
Sala C
Sesja 16. Genetyka drobnoustrojów.
Sesja 17. Prezentacja prac habilitacyjnych i doktorskich.
Sesja 18. Zakażenia układu pokarmowego.
11.45 – 12.15
Sala A
Sala B
Sala C
PRZERWA KAWOWA
12.15 – 14.00 SESJE TEMATYCZNE
Sala A
Sala B
Sala C
Sesja 19. Dochodzenie epidemiologiczne z zastosowaniem metod molekularnych.
Sesja 20. Varia.
Sesja 21. Immunologia zakażeń.
14.00 – 14.30
Sala A
Sala B
Sala C
Zakończenie obrad, rozdanie nagród
14.30 – 15.45
Sala A
Sala B
Sala C
PRZERWA OBIADOWA