XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

15-17 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

Materiały zjazdowe

Strona główna Materiały zjazdowe

SESJE 1-18 – streszczenia

SESJA 9 – e-plakaty

SESJA 10 – e-plakaty