Przejdź do rejestarcji

Biuro Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

ul. Banacha 1 b
02-097 Warszawa
WUM Budynek CePT
tel. 22 116 61 77 lub 76
e-mail: ptm.zmf@wum.edu.pl