XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

15-17 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

Komitet Organizacyjny

Strona główna Komitet Organizacyjny
  • prof. dr hab. Stefan Tyski – przewodniczący
  • prof. dr hab. Ewa Augustynowicz-Kopeć – wiceprzewodnicząca
  • dr hab. Agnieszka E. Laudy – sekretarz
  • prof. dr hab. Elżbieta A. Trafny – członek
  • dr hab. Katarzyna Pancer – członek
  • dr hab. Edyta Podsiadły – członek
  • dr Anna Zabost – członek