XXIX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

15-17 WRZEŚNIA 2022, WARSZAWA

Komitet Naukowy

Strona główna Komitet Naukowy
 • prof. dr hab. Ewa Augustynowicz-Kopeć – przewodniczący
 • prof. dr hab. Stefan Tyski – wiceprzewodniczący
 • dr Anna Zabost – sekretarz
 • prof. dr hab. Jacek Bielecki – członek
 • prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska – członek
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Czaczyk – członek
 • prof. dr hab. Alicja Ekiel – członek
 • prof. dr hab. Beata Gutarowska – członek
 • prof. dr hab. Beata Krawczyk – członek
 • prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim – członek
 • prof. dr hab. Wanda Małek – członek
 • prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki – członek
 • prof. dr hab. Beata Sadowska – członek
 • prof. dr hab. Elżbieta A. Trafny – członek
 • dr hab. Wioletta Adamus-Białek – członek
 • dr hab. Tomasz Jagielski – członek
 • dr hab. Jolanta Karakulska – członek
 • dr hab. Agnieszka E. Laudy – członek
 • dr Anna Białecka – członek
 • dr Tamara Daniluk – członek
 • dr Joanna Jursa-Kulesza – członek
 • dr Alicja Sękowska – członek
 • dr Mariusz Worek – członek