Przejdź do rejestarcji

Wykłady w sesjach tematycznych będą trwały ok. 20 min.

Prezentacja ustna w sesji tematycznej będzie trwała 10 min.

Decyzje o doborze prac prezentowanych jako doniesienia ustne będą podejmowane przez Przewodniczących danych sesji tematycznych za zgodą autora prezentującego.

Wykłady i doniesienia ustne prosimy przygotować w dwóch plikach PDF i PPT na przenośnych nośnikach. Wgranie prezentacji do komputera w przerwie poprzedzającej dana sesję tematyczną u obsługi konferencji.