Przejdź do rejestarcji

SESJA PLAKATOWA

I tura plakatów w dniu 16.09.2020 w godzinach 8.30 – 9.30.
II tura plakatów w dniu 17.09.2020 w godzinach 8.30 – 9.30.

KONKURS

W trakcie sesji plakatowej przeprowadzony będzie konkurs doniesień plakatowych. Autorów plakatów prosimy, by w czasie sesji plakatowej pozostawali cały czas przy swoich posterach, tak, aby możliwa była wymiana poglądów i dyskusja między autorami i uczestnikami konferencji. Przewidujemy nagrody dla autorów trzech najlepszych prac w każdej sesji tematycznej.
Nagrody wręczone zostaną na zakończeniu zjazdu w dniu 18.09.2020.