Przejdź do rejestarcji
Przejdź do logowania

NOWY TERMIN OGÓLNOPOLSKIEGO XXIX ZJAZDU PTM

13-16 wrzesień 2022 w WARSZAWIE Miejsce Zjazdu: Sangate Hotel Airport Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 32 (dawniej ul. 17 Stycznia, róg ul. Żwirki i Wigury) Dalsze informacje na temat Zjazdu, w tym terminów nadsyłania streszczeń, zostaną przedstawione w okresie jesiennym 2021

Zarząd Główny PTM w dniu 22.03.2021 r. podjął decyzję w sprawie przesunięcia terminu Ogólnopolskiego XXIX Zjazdu PTM na wrzesień 2022r. oraz przedłużenia kadencji Władz PTM na wszystkich szczeblach a także kadencji Delegatów PTM na WZD PTM.

W związku z trwającą pandemią COVID-19, brakiem możliwości przewidzenia jej przebiegu w tym roku oraz niebezpieczeństwem zakażenia, związanym ze zgromadzeniem dużej liczby osób, a także zaangażowaniem osób pracujących w laboratoriach diagnostycznych, mikrobiologicznych, zespołach naukowych oraz firmach działających w obszarze mikrobiologicznym na walkę z SARS-CoV-2, Zarząd Główny PTM w Uchwale 18-2020 w dniu 20.04.2020 r. podjął decyzję o przesunięciu terminu naszego Ogólnopolskiego XXIX Zjazdu PTM na wrzesień 2021 r. Pandemia nie została opanowana, wobec tego w Uchwale 9-2021 z dnia 22.03.2021 r. ZG PTM podjął decyzję o kolejnym przesunięciu terminu Ogólnopolskiego XXIX Zjazdu PTM na wrzesień 2022 r. Zmiana terminu dotyczy również Walnego Zgromadzenia Delegatów PTM oraz wyborów nowych Władz PTM. W kolejnej Uchwale 10-2021 z dnia 02.04.2021 r.

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów zdecydowało, że Ogólnopolski XXIX Zjazdu PTM odbędzie się w terminie 13-16.09.2022 r. w Warszawie.

Zmiana terminu dotyczy również Walnego Zgromadzenia Delegatów PTM oraz wyborów nowych Władz PTM. W związku z powyższym przedłużeniu ulega kadencja Władz PTM na wszystkich szczeblach, tj. Prezesa PTM razem z Prezydium PTM i Zarządem Głównym PTM, Głównej Komisji Rewizyjnej PTM, Zarządów Oddziałów Terenowych PTM, Komisji Rewizyjnych OT PTM, oraz Delegatów poszczególnych OT PTM wybranych na kadencję 2016-2020.


Dalsze informacje na temat Zjazdu, w tym terminów nadsyłania streszczeń, zostaną przedstawione w okresie jesiennym 2021 r.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXIX Zjazdu PTM        


Rejestracja uczestników: od 1.03.2020 do 31.08.2020.

Późniejsza rejestracja możliwa dopiero w trakcje Zjazdu na miejscu.

Zgłoszenia streszczeń:

  • 1.03.2020 do 30.04.2020 (I tura)
  • od 1.05.2020 do 15.06.2020 (II tura)

Po 15.06.2020 niemożliwe jest już zgłoszenie streszczeń.

Rozsyłanie informacji o akceptacji streszczeń:

  • dla streszczeń z I tury do dnia 31.05.2020
  • dla streszczeń z II tury do dnia 21.07.2020

Opłata zjazdowa może być uiszczona według podanej poniżej tabeli:

   Opłata zjazdowa w zł. brutto
   Wczesna  Późna  W ostatniej chwili
   do 22.06.2020  23.06-15.08.2020  po 15.08.2020 i na miejscu
>35 lat  nie członek PTM  850  1000  1250
>35 lat członek PTM  750  850
35≤ lat nie członek PTM  600  750
35≤ lat członek PTM  500  600
osoba towarzysząca*  350  350  350
Pakiet Konferencyjny (w ramach opłaty zjazdowe) obejmuje:
  • torbę konferencyjną, materiały zjazdowe, nośnik z suplementem Postępów Mikrobiologii ze streszczeniami, wydrukowany program ramowy, identyfikator,
  • udział w otwarciu zjazdu, wykładach plenarnych i sesjach tematycznych,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • napoje i poczęstunek w czasie przerw kawowych i obiadów,
  • koktajl powitalny,
  • impreza towarzysząca.

* Opłata rejestracyjna dla osoby towarzyszącej obejmuje uczestnictwo w uroczystym otwarciu Zjazdu oraz w Imprezie Towarzyszącej w dniu 17.09.2020.